Zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21. Punkt jest oznakowany, wjeżdżamy do niego bramą nr 3 – jadąc ulicą Nasielską od strony centrum Serocka, jest to ostatnia brama zakładu.


PSZOK jest czynny codziennie w godzinach 7.00 – 17.00, również w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są następujące rodzaje odpadów:
a)    odpady segregowane – opakowaniowe: papier, plastik, opakowania wielomateriałowe, puszki, szkło,
b)    odpady biodegradowalne (trawa, liście),
c)    meble i odpady wielkogabarytowe,
d)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
e)    zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych),
f)    odpady poremontowe i budowlane (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych w gospodarstwach domowych)

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych NIE SĄ PRZYJMOWANE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.

Ze szczegółowymi zasadami korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku zapoznają się Państwo w dostępnym TUTAJ -> Regulaminie PSZOK w Serocku.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku dostępny codziennie dla mieszkańców jako jedyny punkt odbioru odpadów w powiecie legionowskim.

Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu Gazety powiatowej, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, został najlepiej oceniony w powiecie legionowskim w kategorii godzin otwarcia i dostępności dla mieszkańców.

„Zdecydowanie najlepiej pod tym względem wypada Serock. Formalnie godziny otwarcia PSZOK to od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00, w sobotę 8:00 – 16:00. Jednak jak można usłyszeć dzwoniąc do Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tygodniu i w soboty również po godzinach pracy istnieje możliwość dostarczenia odpadów, bo pracownik pilnujący terenu jest na miejscu i wystarczy zadzwonić domofonem. Można to zrobić nawet w niedzielę.”


W ślad za artykułem, którego pełną treść znajdą Państwo pod podanym poniżej linkiem, informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdujący się w Serocku przy ulicy Nasielskiej 21, jest otwarty codziennie, również w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.  

Ale uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności. 

Pełna treść artykułu - TUTAJ
 

Powrót do topu strony