Menu podstrona

Uwaga od kwietnia 2018 roku nastąpiła zmiana harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od kwietnia br. zmieniły się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Do każdego z Państwa wraz z informacją o wysokości opłaty za odbiór odpadów wysłany został nowy harmonogram. Znajduje się on na drugiej stronie kartki, na której jest ta informacja. Dodatkowo nowe harmonogramy zamieszczone są na stronie internetowej zarówno naszego zakładu jak i urzędu, a także w formie papierowej można je pobrać od nas, w pokoju nr 10 bądź w urzędzie w pokoju nr 34.

Poniżej wyjaśniamy na czym polegają zmiany harmonogramów:

Oprócz zmiany dat odbioru odpadów, miejscowości o dużej liczbie nieruchomości podzielone zostały na trasy, wg nazw ulic.

W informacji która znajduje się powyżej tabelki z daną trasą wyszczególnione są nazwy ulic, których dotyczy harmonogram. Jeśli dla danej miejscowości, prócz wymienionych nazw ulic, znajduje się zapis „posesje bez ulicy”, oznacza to, że dany harmonogram dotyczy również nieruchomości, które położone są w sąsiedztwie ulic, z których odbierane są w danym dniu odpady, a znajdują się przy uliczkach, które nie mają nazwy ulicy (np. nieruchomości opisane tylko numerem geodezyjnym działki).

Prosimy o wyrozumiałość i o dokładne zapoznanie się z nowymi harmonogramami, ponieważ jak pokazuje pierwszy miesiąc, zmiany spowodowały niemałe zamieszanie. Niestety spora część właścicieli nieruchomości wystawia odpady w terminach takich jak w starym, już nieobowiązującym harmonogramie, co stwarza wrażenie bałaganu przy posesjach. Odpady stoją czasem przez kilka dni przed posesją, Państwo się niepotrzebnie denerwujecie tym faktem, dzwonicie do nas z reklamacją, która okazuje się nieuzasadniona, a tak naprawdę odpady zostały wystawione w innym terminie niż powinny być wystawione zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Przypominamy, że w sytuacjach, gdyby rzeczywiście odpady zostały nieodebrane w terminie wyznaczonym w harmonogramie, reklamacje należy zgłaszać w dniu następującym po terminie planowanego odbioru.

Reklamacje, a także wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Osobiście – Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 10, telefonicznie 22 782 75 73 lub na adres e-mail: mgzgk@serock.pl