Możliwość nieodpłatnego odpracowania zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie zarządzenie nr 131/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie umożliwienia spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników Miasto i Gmina Serock w celu umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Zarządzenie to umożliwia dłużnikom Miasta i Gminy Serock  odpracowanie m.in. zaległości czynszowych np. poprzez prace porządkowe na terenach będących w zarządzie gminy. O możliwość odpracowania mogą ubiegać się dłużnicy posiadający zadłużenie powyżej 200 zł. Stawka za godzinę rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia  wynosi 12 zł brutto. Osoby zainteresowane tą formą uregulowania zadłużenia mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Zakładu, ul. Nasielska 21 pok.9 w godz. 7.00- 15.00.

Zasady rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock

Pragniemy Państwa poinformować oraz przypomnieć, że zgodnie z art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442, 1529) Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock, możliwy jest zwrot poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w ww. lokalach. Treść Zarządzenia oraz Regulamin rozliczania przedstawiamy poniżej.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pokój nr 8 lub pod nr telefonu: 22 782 61 51 wewn. 28.

Informacja dla właścicieli lokali Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o terminach corocznych zebrań ustalonych dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

 

Nazwa Wspólnoty

Termin spotkania

Godzina spotkania

Zielona 5

20 lutego 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 45

22 lutego 2018 roku – czwartek

16.00

Kościuszki 9

27 lutego 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 43

1 marca 2018 roku – czwartek

16.00

Pułtuska 41

6 marca 2018 roku – wtorek

16.00

Nasielska 1

13 marca 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 39

15 marca 2018 roku – czwartek

16.00

 

Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali do czynnego udziału w zebraniach.

UWAGA NA CZAD

Co roku, w okresie zimowym kilkadziesiąt osób w Polsce ulega zatruciu czadem. Czad to tlenek węgla, który powstaje w wyniku niepełnego spalania gazu czy paliw płynnych. Najczęstszym miejscem powstawania czadu jest kuchnia, szczególnie, gdy dużo gotujemy, smażymy i pieczemy. Innym pomieszczeniem, gdzie może powstawać czad jest łazienka, kiedy ogrzewamy wodę gazem. Czad jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, co powoduje, że bardzo szybko może rozprzestrzenić się po całym pomieszczeniu. Największym zagrożeniem dla wystąpienia czadu jest zima, bo wtedy zamykamy okna z obawy przed zimnem.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla wystarczy, że będziemy po prostu często wietrzyć mieszkanie oraz stosować mikrowentylacje okien i drzwi. Nigdy nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych. Dbajmy o regularne okresowe przeglądy kominów, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnych. Dobrym sposobem wykrywania czadu jest zainstalowanie czujki tlenku węgla.

 

Objawami zatrucia czadem są bóle głowy, nudności, senność, ogólne zmęczenie, duszności i trudności z oddychaniem. Osobie zaczadzonej należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza. W pomieszczeniu, w którym znajduje się czad trzeba dokładnie przewietrzyć, należy otworzyć w nim okna i drzwi celu usunięcia trucizny. Jeśli osoba zatruta nie oddycha, niezwłocznie należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać służby ratownicze: pogotowie ratownicze – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

Rewitalizacja budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej w Serocku zakończona

Dawny zajazd pocztowy znajdujący się przy ul. Pułtuskiej w Serocku, nazywany „zajazdem napoleońskim” został wybudowany w latach 1824 – 1828. Na przełomie wieku XIX i XX był wielokrotnie przebudowany i ulegał zniszczeniu. Obecnie pełni funkcje mieszkalną, wchodzi w skład gminnej substancji mieszkaniowej Miasta i Gminy Serock. Kilka lat temu Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął  rewitalizację budynku. Pierwszym etapem inwestycji było wyremontowanie dachu na jednym ze skrzydeł bocznych zajazdu. W kolejnych latach wyremontowano dach drugiego budynku, odnowiono elewację, okna, drzwi, wykonano izolację fundamentów. W bieżącym roku wykorzystując kostkę rozbiórkową z rynku miejskiego zagospodarowano teren wokół budynków oraz wykonano odwodnienie terenu. W chwili obecnej trwają prace przy  zieleni. Posiano trawę, posadzono drzewa – katalpy. Wykonane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prace w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy estetyki naszego miasta.

Kolejny remont gminnej substancji mieszkaniowej

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku przystąpił do kolejnego remontu gminnej substancji mieszkaniowej. Od dnia 25.04.2017 r. remontowana jest elewacja budynku mieszkalnego  przy ul. Pułtuskiej 17B. W zakres remontu wchodzi mycie i malowanie północnej ściany budynku. Remont potrwa do dnia 05.05.2017 r.

Remonty budynków zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Wiosna to nie tylko czas porządków, ale również remontów. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do remontu budynków, którymi zarządza.

Wyremontowano i odnowiono fasadę budynku przy ul. Kościuszki 3, a w trakcie odnawiania jest już budynek przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku. Trwają również prace przy wymianie instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kościuszki 13 oraz Kościuszki 13A.

Prowadzone prace wpływają nie tylko na komfort życia osób mieszkających w wyremontowanych budynkach, ale również wpływają na estetykę naszego miasta.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

UWAGA CZAD !

Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i nie ma smaku, dlatego często nie jesteśmy świadomi jego obecności. Miejscami powstawania tego gazu mogą być m.in. pomieszczenia bez wentylacji, z niedrożną kratką wentylacyjną, bez odpływu spalin czy też uszkodzony komin. 
Objawami zatrucia czadem są:
- ból głowy,
- nudności,
- senność,
- ogólne zmęczenie,
- duszności,
- trudności z oddychaniem,
- oddech przyspieszony, nieregularny.

W przypadku spotkania osoby zaczadzonej należy natychmiast zapewnić jej dopływ świeżego powietrza, zanim jednak opuścimy pomieszczenie należy otworzyć w nim okna i drzwi celu usunięcia trucizny. Zaczadzonego wynosimy na zewnątrz, rozluźniamy mu ubranie, ale nie rozbieramy, aby nie doprowadzić do przemarznięcia organizmu.  Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze osoba zatruta nie oddycha, niezwłocznie przystępujemy do wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca. Należy wezwać również służby ratownicze: pogotowie ratownicze – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem gazu trzeba zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń w domu oraz stosować mikrowentylacje okien i drzwi. Nigdy nie zasłaniamy kratek wentylacyjnych, a z pomocą fachowców, należy przeprowadzać okresowe przeglądy kominów, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej. Najlepszym sposobem będzie zainstalowanie czujki tlenku gazu, w tej części domu, w której sypia rodzina. Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność czadu.

autor: Hubert Goluba

Regulamin rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie Zarządzenie Dyrektora Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock. Treść Zarządzenia oraz Regulamin przedstawiamy poniżej. Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w Miejsko- Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok.9.

autor:Marzena Ślesicka

NIE dla czadu !

W związku z początkiem sezonu grzewczego prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką (plik w formacie PDF) na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz polecamy informacje na ten temat zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej (adres strony zamieszczony poniżej).

autor: Marzena Ślesicka

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

  • data: 2013-10-22

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzeniem nr 3/2012  Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 25 października 2012 roku wprowadzony został regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

autor: Arkadiusz Kozon

Administracja Wspólnot

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 39

ul. Pułtuska 39, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 49 8013 0006 2007 0012 3943 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 41

ul. Pułtuska 41, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 61 8013 0006 2007 0012 4113 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 43

ul. Pułtuska 43, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 70 8013 0006 2007 0012 3998 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pultuska 45

ul. Pułtuska 45, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 84 8013 0006 2007 0012 4067 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 9

ul. Kościuszki 9, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 76 8013 0006 2007 0012 4083 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Nasielska 1

ul. Nasielska 1, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0012 4096 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Zielona 5

ul. Zielona 5, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 94 8013 0006 2007 0015 7124 0001

Powrót do topu strony