Trwają wiosenne prace związane z sadzeniem drzew i zakładaniem kwietników

Wiosna to nieodzowny a zarazem najbardziej sprzyjający czas na prace ogrodnicze. Wysiłek włożony teraz w realizację nowych nasadzeń oraz w prace pielęgnacyjne przy zieleni procentować będzie w kolejnych miesiącach i latach. Większość prac pielęgnacyjnych oraz związanych z zakładaniem terenów zielonych realizowana jest przez pracowników Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku we własnym zakresie.

W ubiegłym tygodniu w pasie drogowym ulicy Pułtuskiej w Serocku posadzonych zostało 40 klonów kulistych. To kontynuacja już istniejących nasadzeń w ciągach głównych dróg w Serocku. Odmiana ta sadzona jest nie tylko ze względu na aspekt dekoracyjny - naturalnie kształtującą się kulistą koronę oraz liście przebarwiające się jesienią na żółty kolor, ale co bardzo ważne w nasadzeniach miejskich, odmiana ta bardzo dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie i jest całkowicie mrozoodporna.

W kolejnym miesiącu posadzone zostaną drzewa przy ulicy Groszkowskiego w Zegrzu.

Na dużej rabacie przy ulicy Pułtuskiej oraz przed apteką przy parkingu na Osiedlu Nowy Świat posadzono byliny i ozdobne trawy. Ogółem posadzonych zostało kilkanaście gatunków roślin, m.in. bodziszek, szałwia, rudbekia, zawilec i kocimiętka. Rośliny potrzebują kilku – kilkunastu dni, żeby na dobre się ukorzenić, rozrosnąć i  rozpocząć kwitnienie. Rośliny wytrzymałe są na zmienne warunki atmosferyczne, będą kwitły i zdobiły miasto do pierwszych mrozów.

W parku miejskim w Serocku kwitnie od kilku dni kilkanaście odmian tulipanów. Posadzone jesienią cieszą oko przechodniów i wypoczywających w parku.

Większość prac pielęgnacyjnych oraz związanych z zakładaniem terenów zielonych realizowana jest przez pracowników Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku we własnym zakresie.

 

 • Trwają wiosenne prace związane z sadzeniem drzew i...
 • Trwają wiosenne prace związane z sadzeniem drzew i...
 • Trwają wiosenne prace związane z sadzeniem drzew i...
 • Trwają wiosenne prace związane z sadzeniem drzew i...

Prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach

Wczesna wiosna to najlepszy czas na prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewostanie znajdującym się na terenach publicznych. W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewostanie znajdującym się na terenach publicznych miasta i gminy Serock.

Prace pielęgnacyjne, związane z przycinaniem gałęzi drzew, formowaniem koron drzew, prowadzone są przez pracowników Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Prace polegające na usuwaniu drzew suchych i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników terenów publicznych, prowadzone są przez specjalistyczną „Firmę Transportowo – Usługową Robert Młynarczyk”, wyłonioną w ramach przetargu na zadanie pn „Pielęgnacja zieleni na terenie  Miasta i Gminy Serock w roku 2018”.

 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.
 • Zdjęcia - prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewach.

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę i nasadzenia kwiatów.

Przeprowadzono procedurę przetargową na zadanie pn.: Wyprodukowanie, dostawa, nasadzenie kwiatów wiosennych, letnich i jesiennych dla Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Zadanie obejmuje  wyprodukowanie różnych odmian kwiatów na rabaty i kwietniki oraz wyprodukowanie i dostawę kompozycji kwiatowych w donicach, skrzynkach oraz mniejszych doniczkach zawieszanych na latarniach. Z uwagi na obchodzony w bieżącym roku setny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, część ukwiecenia będzie w kolorystyce biało czerwonej.

Zadanie realizowane będzie przez dwa gospodarstwa ogrodnicze:  Gospodarstwo Ogrodnicze CK Krzyżanowscy z Warszawy oraz Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Zygmunt Koński z Wyszkowa. Ogółem na zakup kwiatów jednorocznych do ukwiecenia miasta przeznaczona zostanie kwota 25 tysięcy złotych. Dostawa kwiatów odbywać się będzie sukcesywnie -  w zależności od pory roku  dostarczane będą stosowne gatunki kwiatów. Sadzeniem kwiatów na rabatach i kwietnikach jak co roku będą zajmować się pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, prace związane z utrzymaniem czystości i porządku, a także z utrzymaniem dróg i mienia komunalnego prowadzi na bieżąco. Z pozoru mogłoby się wydawać, że okres zimowy to czas wytchnienia i przestoju. Nic bardziej mylnego. Okres kończącej się zimy to bowiem czas wzmożonych przygotowań do prac, które będą rozpoczęte zanim na dobre rozpocznie się sezon wiosenny.

1. W lutym  przeprowadzona została  procedura przetargowa  na zadanie pn.: Równanie i żwirowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2018.  Umowa na kwotę 253.539,47 zł brutto została podpisana z firmą Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka z siedzibą w Wyszkowie. W ramach zadania wykonywane będą roboty polegające na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych.  Realizacja zadania rozpocznie się  przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni na terenie  Miasta i Gminy Serock w roku 2018.  – firma Transportowo – Usługowa Robert Młynarczyk z siedzibą w miejscowości Lelis.  Wartość umowy wynosi 56.952,61 zł brutto.  W ramach zadania prowadzone będą prace pielęgnacyjne na drzewach, wycinki drzew, na które zostały wydane zezwolenia na usunięcie, usuwanie zakrzaczeń oraz konarów drzew z pasa jezdni, usuwanie konarów drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców.

3. W lutym podpisana została również umowa na przegląd stanu technicznego placów zabaw  administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Umowa na kwotę 2.091,00 zł została podpisana z firmą ERBUDOWA  Robert Socha. Przegląd ma na celu wskazanie tych elementów wyposażenia placów zabaw, które należy naprawić aby wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci. Przegląd potrwa do 30.03.2018 r.

WAŻNE: Zmiana w harmonogramie odbioru śmieci

Informujemy, że w harmonogramie odbioru odpadów dla miejscowości Cupel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś wystąpił błąd pisarski w dacie najbliższego odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych. Najbliższy odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych odbędzie się w najbliższy poniedziałek 19 lutego, a nie tak jak jest w harmonogramie – 22 lutego! Odbiór odpadów odbędzie się od godziny 8 rano.

Pozostałe daty odbioru pozostają bez zmian. Za niedogodności przepraszamy.

Święta Bożego Narodzenia już za nami…

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zakończył w bieżącym tygodniu demontaż oświetlenia świątecznego. Ozdoby zostały zdemontowane z Zegrza, Kani Nowej, Kani Polskiej, Nowej Wsi oraz Serocka. Do następnych świąt czekać będą w magazynach Zakładu. Dobiega końca również zbiórka choinek. Do dnia dzisiejszego zebrano blisko 70 sztuk. Choinki dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub odebrane przez pracowników z terenu miasta i gminy zostaną przekazane wraz z odpadami zielonymi do utylizacji.

Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku.

Zorganizowany przez gminę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje od 2013 roku. Punkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock, którzy mogą korzystać z niego codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami w godzinach 7-17.

Właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Z prowadzonej ewidencji odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika, iż w każdym miesiącu z PSZOK korzysta blisko 400 osób, w miesiącach letnich, nawet przeszło 500 osób.

Ogółem w 2017 roku, do PSZOK przywieziona następujące ilości i rodzaje odpadów:

 1. Odpady biodegradowalne – 218,15 tony
 2. Odpady budowlane 135,62 tony
 3. Odpady wielkogabarytowe – 81,45 tony
 4. Odpady opakowaniowe z papieru 18,74 tony
 5. Odpady opakowaniowe ze szkła 13,4 tony
 6. Odpady opakowaniowe z plastiku – 19, 85 tony
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 12,86 tony
 8. Odpady w postaci farb, lakierów 0,61 tony
 9. Zużyte opony 5,72 tony

Całkowity koszt odbioru, zagospodarowania, odzysku i utylizacji odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniósł w 2017 roku około 192 tysiące złotych.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.

Poświąteczna zbiórka choinek

Święta już niestety za nami i powoli zaczynamy likwidować choinki, które cieszyły nas swoim widokiem w okresie świątecznym.

W dniach od 8 stycznia do 2 lutego 2018 Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.

W zabudowie wielorodzinnej choinki można pozostawiać przy altanach śmietnikowych, skąd będą zabierane w każdy piątek w podanym powyżej okresie.

W ramach poświątecznej zbiórki choinek w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów można pozostawić również sztuczne choinki, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. (22) 782 75 73.

Świąteczne oświetlenie gminy

Trwają prace związane ze świątecznym oświetleniem miasta i gminy Serock. W bieżącym tygodniu ustawiona została w centralnym miejscu na Rynku w Serocku sztuczna choinka, która zostanie ubrana w świetlne łańcuchy, a na latarniach wokół rynku zamontowane zostały już iluminacje świetlne, które przyozdobią miasto w zimowe wieczory. W kolejnych tygodniach montowane będą dekoracje świąteczne w pozostałej części miasta a także na terenie gminy m.in. w miejscowości Zegrze, Nowa Wieś i Kania Polska.

Zakończyły się zaplanowane na bieżący rok prace związane z rekultywacją nieczynnego składowiska w Dębem

Ukończono pierwszy etap prac związanych z rekultywacją gminnego składowiska odpadów w miejscowości Dębe. Prace polegające na wyrównaniu i ukształtowaniu korony składowiska materiałem takim jak gruz, kamienie i gleba rozpoczęły się pod koniec września, a ukończone zostały w pierwszych dniach listopada. Był to pierwszy etap prac rekultywacyjnych, mający na celu ustabilizowanie warstw zdeponowanych na składowisku odpadów. Dalsze etapy rekultywacji zaplanowane zostały na kolejne lata.

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach

W związku z przypadającym na bieżący tydzień Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym oraz wynikającym z tego wzmożonym ruchem w okolicach cmentarzy, uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu w Serocku, które polegać będą na ograniczeniach w zatrzymywaniu i parkowaniu pojazdów bezpośrednio przy cmentarzu. Z uwagi na dużą ilość osób odwiedzających groby bliskich, uruchomione zostaną w pobliżu cmentarza, przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza dwa dodatkowe parkingi.

Odwiedzający cmentarze i sprzedawcy ze stoisk przy cmentarzach w Serocku i Woli Kiełpińskiej będą mieli możliwość korzystania z przenośnych toalet typu TOI-TOI, które ustawiono przy cmentarzach. 

Jak sobie radzić z dużą ilością liści jesienią?

Bieżące tygodnie to czas wzmożonych porządków w ogrodzie. Porządkujemy rabaty kwiatowe, przycinamy suche rośliny, a przede wszystkim grabimy opadłe liście.

To wszystko powoduje, że powstają bardzo duże ilości odpadów biodegradowalnych, z którymi możemy postąpić na dwa sposoby.

Pierwszy i najlepszy sposób to kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Kompost jest najlepszym i - jeśli zrobi się go samodzielnie - najtańszym nawozem organicznym. Nie tylko nawozi glebę, ale poprawia też jej strukturę.

Z powodzeniem możemy kompostować również same liście, choć wymaga to od nas pewnego zaangażowania. Najszybciej i najłatwiej uzyskamy kompost z liści drzew i krzewów owocowych, a także gatunków takich jak brzoza, grab, jesion, klon, lipa, topola, wiąz. Gorzej do kompostowania nadają się liście drzew takich jak buk, dąb, kasztanowiec czy orzech, które mogą się rozkładać nawet przez 3 lata. Podstawowym problemem, utrudniającym kompostowanie liści tych gatunków jest bardzo wysoka zawartość garbników, a także niekorzystny stosunek węgla do azotu. Z tym jednak również można sobie poradzić.

 

Jeśli jednak nie mają Państwo możliwości kompostowania odpadów biodegradowalnych na swojej nieruchomości, wtedy stosujemy drugi prawidłowy sposób, czyli wystawienie odpadów biodegradowalnych przed posesję w terminie odbioru tych odpadów, lub przywiezienie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku przy ulicy Nasielskiej 21 w Serocku.

W sytuacji gdyby mieli Państwo niewystarczającą ilość worków niezbędnych do spakowania liści informujemy, że liście można spakować w worki w innym kolorze, najlepiej w czarne zwykłe worki na śmieci. Firma odbierająca odpady ma obowiązek zabrać odpady biodegradowalne od Państwa nawet gdyby były wystawione w workach o innej kolorystyce. Niemniej jednak niedopuszczalnym jest aby do pakowania odpadów biodegradowalnych stosować worki, przeznaczone do segregacji odpadów. Kolorystyka tych worków jest zastrzeżona tylko do odpadów opakowaniowych – worek żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, worek niebieski – papier, tektura, worek zielony – szkło.

 

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt:

 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

Tel 22 782 75 73; 22 782 61 51

e-mail: mgzgk@serock.pl

Dbajmy o racjonalne wykorzystanie worków do segregacji odpadów.

W związku z docierającymi do nas zgłoszeniami zarówno od właścicieli nieruchomości, o niedostatecznej ilości worków do segregacji pozostawianych przez firmę Błysk – Bis, odbierającą odpady komunalne z terenu gminy, a zarazem od pracowników firmy, o niedostatecznym zapełnianiu przez mieszkańców worków i wystawianiu do odbioru worków niepełnych, przypominamy o zasadach racjonalnego wykorzystania worków.

Wystawiajmy do odbioru tylko worki całkowicie zapełnione odpadami segregowanymi, pamiętajmy o zmniejszaniu objętości odpadów, czyli zgniataniu przed wrzucaniem do worków kartonów, butelek plastikowych i puszek.

Dbałość o racjonalne wykorzystanie worków docelowo przekłada się na obniżenie kosztów transportu i recyklingu odpadów, co z kolei pozwala na utrzymanie na dotychczasowym poziomie płaconej przez właścicieli nieruchomości stawki za odbiór odpadów.

Oczywiście w sytuacjach, gdy pozostawiana przez pracowników odbierających odpady segregowane, ilość worków do segregacji, okaże się niewystarczająca, informujemy, iż dodatkowe worki mogą Państwo pobrać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku, codziennie w godzinach 700 - 1900.

 

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt:

 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

Tel 22 782 75 73; 22 782 61 51

e-mail: mgzgk@serock.pl

Rozpoczęła się rekultywacja nieczynnego składowiska w Dębem

Trwają pierwsze prace związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów w miejscowości Dębe. Jak pisaliśmy wcześniej składowisko jest nieczynne od połowy 2013 roku i nie przyjmuje już odpadów. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy, trafiają do instalacji położonych poza gminą Serock.

Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu prace rekultywacyjne polegają na wyrównaniu i ukształtowaniu korony składowiska materiałem takim jak gruz, kamienie i gleba. Jest to pierwszy etap prac rekultywacyjnych, mający na celu ustabilizowanie warstw zdeponowanych na składowisku odpadów. Dalsze etapy rekultywacji zaplanowane zostały na kolejne lata. Wszelkie prace na składowisku, prowadzone są w oparciu o udzielone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starostę Legionowskiego zezwolenia.

„Drugie życie” szaletu miejskiego

Na początku br. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku oddał nowy, automatyczny, bezobsługowy szalet miejski. Z dniem jego uruchomienia stary szalet został zamknięty. Ponieważ stary zbudowany był w systemie kontenerowym mógł zyskać nowe przeznaczenie. Na początku września br. kontener przeniesiono na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej. Po niewielkim remoncie pełnić będzie funkcję pomieszczenia socjalno – biurowego i dalej będzie służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Serock.

Rekultywacja nieczynnego składowiska w Dębem

Gminne składowisko odpadów powstało w 1996 roku. Do czerwca 2013 roku na składowisko przywożone były odpady komunalne z terenu miasta i gminy Serock. Po wejściu w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych, składowisko zostało zamknięte, a odpady są deponowane poza terenem gminy Serock.

Po zakończeniu eksploatacji Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku wykonał projekt rekultywacji składowiska oraz uzyskał wszelkie do tego niezbędne decyzje i uzgodnienia od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Legionowskiego. Jako zarządzający składowiskiem MGZGK cały czas prowadzi monitoring zarówno składowiska jak i terenu wokół składowiska.

Zgodnie z udzielonym zezwoleniem marszałka, rekultywacja składowiska, zaplanowana została na lata 2017 – 2019. Polegać będzie na ukształtowaniu i wyrównaniu korony składowiska, ułożeniu warstwy wyrównawczej, uszczelniającej i drenującej a następnie obsypaniu całości nieczynnego składowiska warstwą ziemi, na której posiane zostaną określone gatunki traw i posadzone drzewa.

W najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie prac rekultywacyjnych polegających na wyrównaniu i ukształtowaniu korony składowiska materiałem takim jak gruz, kamienie i gleba. Rekultywacja, zgodnie z definicją ma na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym.

Skwer Zdrojowy – Zapraszamy

Zapraszamy do odwiedzenia jednego z najurokliwszych miejsc w Serocku – Skweru Zdrojowego. W tym niezwykłym miejscu można odpocząć przy szumie wody – cieku naturalnym wypływającym ze skarpy. Uroku dodają zrewitalizowane gabiony, ławki oraz nasadzenia krzewów wykonane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Skwer zdrojowy

Szalet miejski w Serocku

Informujemy, iż z dniem 26.04.2017r. szalet miejski w Serocku jest nieczynny.

Zapraszamy do korzystania z nowego, automatycznego, samoobsługowego szaletu znajdującego się na terenie OSP Serock – wejście od ul. Nasielskiej.

 

Dyrekcja MGZGK

Niezbędnik mieszkańca - gospodarka komunalna

Przedmiotem działalności Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku jest: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, utrzymanie dróg i chodników gminnych, administracja zasobami mieszkaniowymi gminy, nadzór nad firmą odbierającą odpady komunalne oraz obsługa PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy realizowane jest poprzez sprzątanie ulic, placów i chodników, konserwację terenów zielonych (odnawianie trawników, nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów) i urządzeń małej architektury (ławek, kwietników i zdrojów). Zakład realizuje zadania związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, poprzez wykaszanie i sprzątanie poboczy na drogach gminnych, odśnieżanie gminnych dróg, ulic, placów i chodników w tym likwidację gołoledzi.

 

W ramach działań podejmowanych na rzecz polepszenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, pracownicy zakładu wykonują zadania związane z bieżącą konserwacją dróg, ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, ustawianiem i konserwacją znaków drogowych na ulicach i drogach gminnych, a także sprzątaniem, naprawą i konserwacją przystanków autobusowych.

 

Zgodnie z nowym systemem odbioru odpadów komunalnych, od mieszkańców gminy, którzy złożyli do Urzędu Miasta i Gminy Serock odpowiednią deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne (zmieszane) oraz segregowane. Odpady odbierane są według aktualnych harmonogramów dla poszczególnych miejscowości, które można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.serock.pl oraz Zakładu www.mgzgk.serock.pl lub w ich siedzibach. Realizacja odbioru odbywa się za pośrednictwem firmy wywołanej w drodze przetargu nieograniczonego. Zakład prowadzi obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21. W PSZOK przyjmowane są, w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady poremontowe pochodzące wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. PSZOK czynny jest codziennie w godzinach 7-17. Zakład wydaje worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, pok. 6 od poniedziałku do piątku w godz.7-15 lub w PSZOK. Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie internetowej UMiG lub MGZGK.

 

W ramach administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Zakład dokonuje bieżących napraw, remontów i konserwacji budynków komunalnych, zawiera umowy najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Wiosenna pielęgnacja zieleni

Pielęgnacja drzew i krzewów ma duże znaczenie w utrzymaniu pięknego wyglądu naszej Gminy. Dlatego jak co roku w okresie przedwiosennym rozpoczęły się prace pielęgnacyjne polegające na oczyszczaniu i prześwietlaniu koron czy podcięciu obumarłych konarów. Oczyszczenia oraz przecinki wymagają też zakrzaczone tereny wzdłuż pasów drogowych, które ograniczają widoczność. Prace zostały wykonane na terenie Serocka oraz ul. Juzistek w Zegrzu. Oczyszczono pasy drogowe z zakrzaczeń w miejscowościach: Wola Smolana, Guty, Bolesławowo, Stasi Las oraz Jachranka. Prace prowadzone są przez specjalistyczną firmę zewnętrzną oraz pracowników Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Podsumowanie prac wykonywanych przez skazanych na cele społeczne w 2016 r.

Kara ograniczenia wolności i kara grzywny w polskim prawie karnym stanowią kary alternatywne dla kary pozbawienia wolności i mogą być orzekane za różnego rodzaju przestępstwa bądź wykroczenia. Obie kary mogą w pewnych sytuacjach oznaczać, że osoba skazana będzie nieodpłatnie pracować na rzecz społeczeństwa. W takich sytuacjach skazani mogą pracować m.in. w samorządowych jednostkach organizacyjnych. W Gminie Serock jednostką wytypowaną do organizowania takich prac jest Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

W 2016 r. kuratorzy sądowi z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Legionowie skierowali do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku 27 skazanych w celu wykonywania pracy na cele społeczne. Ze wszystkich skierowanych 1 osoba nie podjęła pracy, 12 osób odpracowało określony wymiar godzin pracy bądź upłynął okres czasu wskazany do wykonania przez nich pracy, 3 osoby zostały skierowane do wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności, a 11 osób dalej odpracowuje wymierzone im kary.

Łącznie w 2016 r. skazani odpracowali blisko 1650 godzin wykonując prace fizyczne na rzecz społeczeństwa polegające na m.in. porządkowaniu terenów publicznych, zbieraniu śmieci czy zamiataniu ulic na terenie Miasta i Gminy Serock.

Podsumowanie 2016 roku w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku

W 2016 roku z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało blisko 1500 osób. Osoby te w ciągu roku dostarczyły 265,63 ton odpadów ulegających biodegradacji, 84,96 tony odpadów wielkogabarytowych, 156,94 ton odpadów poremontowych, 21,73 ton odpadów opakowaniowych z papieru, 17,94 ton odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 14,12 ton odpadów opakowaniowych ze szkła oraz 0,72 tony odpadów problematycznych (np. opakowania po farbach, lakierach). Łącznie 562,04 tony odpadów, które dostarczyli mieszkańcy zostało przekazane do firm posiadających stosowane zezwolenia i zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

Przypominamy! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 jest czynny codziennie w godzinach 7-17. W ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mogą Państwo zostawić w PSZOK odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady poremontowe pochodzące wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Koksowniki w Serocku

 

 

Zima niestety jeszcze nie odpuszcza. W trosce o mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej na przystankach w kierunku Warszawy, Legionowa i Pułtuska, pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku stawiają „koksowniki”. Już przed godziną 6.00 można się w ich cieple ogrzać. Koksowniki są wystawiane przy niskich temperaturach poniżej -7 °C. W pobliżu koksownika prosimy o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Poświąteczna zbiórka choinek

Choinka cieszy nas przez całe święta, ale potem staje się odpadem problemowym ze względu na duże wymiary. Jest odpadem biodegradowalnym i nie powinna trafić na składowisko odpadów. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku mając na uwadze powyższe w dniach 10 –31 stycznia 2017 roku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.

Choinki można pozostawić również przy altanach śmietnikowych budynków wielorodzinnych i komunalnych w każdy wtorek i czwartek (w podanym powyżej okresie).

Zbiórce podlegają również choinki sztuczne, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod  nr tel.  (22) 782 75 73.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 O WARTOŚCIACH POWYŻEJ 30000 EURO MIEJSKO – GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK  2017 O WARTOŚCIACH POWYŻEJ 30000 EURO 

MIEJSKO – GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Szacunkowa wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2017/2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

500 000,00

Listopad 2017

2

Odbiór odpadów z PSZOK Serock na rok 2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

230 000,00

Listopad 2017

3

Równanie i żwirowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

270 000,00

Styczeń 2017

4

Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Serock w roku 2017

Usługa

Przetarg nieograniczony

150 000,00

Marzec 2017

5

Koszenie terenów zielonych w Gminie Serock w roku 2017

Usługa

Przetarg nieograniczony

150 000,00

Marzec 2017

 

 

 

Podsumowanie pracy w ramach: prac publicznych, prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych z sądu

W 2016 roku Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizował prace dla osób wykonujących pracę w ramach prac publicznych, prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych z sądu do odpracowania kary na cele społeczne. W ramach prac społecznie użytecznych (01.04.2016-30.11.2016) oraz robót publicznych (18.04.2016-16.12.2016) pracowało łącznie 7 osób. W okresie styczeń- listopad 2016 prace na cele społeczne wykonywało 27 osób. Korzystanie z powyższych form pracy daje możliwość zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, a także bardzo często stanowi reintegrację społeczno-zawodową. 

autor: Katarzyna Kalbarczyk 

Nowe nasadzenia drzew i krzewów na Trakcie Spacerowym i ul. Radzymińskiej

Każdego roku pracownicy Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dokonują nowych nasadzeń drzew i krzewów, kwiatów. Efekt ich pracy można zobaczyć na ulicach, parkach, skwerach. Mając na względzie estetykę otoczenia dokonano nasadzeń drzew i krzewów na Trakcie Spacerowym i ul. Radzymińskiej w Serocku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

autor: Katarzyna Kalbarczyk 

 

Zabiegi pielęgnacyjne na zieleni w mieście i gminie Serock

W ramach corocznej pielęgnacji drzew i krzewów specjalistyczna firma na zlecenie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczęła prace związane z oczyszczaniem i prześwietlaniem koron drzew, usuwaniem obumarłych konarów. Zabiegi te wykonano na serockim bulwarze oraz ścieżce dydaktycznej Serock-Wierzbica. Prowadzona jest również wycinka zakrzaczeń ograniczających widoczność wzdłuż pasów drogowych. Prace w powyższym zakresie prowadzono wzdłuż ul. Serockiej w Izbicy oraz ul. Groszkowskiego w Zegrzu. Zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew, dokonano wycinki drzew w Serocku na ul. Farna, Nasielska, Zdrojowa. Pielęgnacja zieleni obejmuje zabiegi stosowane w celu utrzymania drzew i krzewów w stanie żywotności, rozwoju a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Podsumowanie 2015 roku w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku jest jednostką organizacyjną i wykonuje zadania własne Gminy Miasto i Gmina Serock. Zakład zajmuje się m.in.  gospodarką komunalną, utrzymaniem czystości i porządku oraz zieleni,  bieżącym utrzymaniem dróg, administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, nadzorem nad firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów w Serocku. Powierzone zadania realizowane są przez zatrudnionych w zakładzie 24 pracowników oraz kilkudziesięciu Wykonawców wyłanianych w drodze przetargów. Zakład organizuje również prace dla osób wykonujących pracę w ramach prac publicznych, prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych z sądu do odpracowania kary na cele społeczne. W 2015 roku było to łącznie 22 osoby.

Każdego roku Zakład realizuje nasadzenia kolejnych drzew, krzewów, kwiatów oraz odnowienie i pielęgnację istniejącej zieleni. W 2015 roku nasadzono ponad 50 klonów na ulicach Zakroczymskiej i Pułtuskiej w Serocku, wykonano również nowe nasadzenia krzewów na osiedlu Nowy Świat i ul. B. Śmiałego w Serocku.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku. W 2015 roku z terenu gminy Serock zebrano 2511,6 ton odpadów komunalnych oraz 757,49 ton odpadów opakowaniowych, 164,42 ton odpadów ulegających biodegradacji, które zostały poddane recyklingowi. W 2015 roku z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 1500 osób. Blisko 490 ton odpadów, które dostarczyli mieszkańcy zostało przekazane do firm posiadających stosowane zezwolenia i zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

 Kolejnym zadaniem Zakładu, który traktowany jest jako zadanie priorytetowe jest bieżące utrzymanie dróg. W ubiegłym roku na ten cel wydano kwotę blisko 1.647.000 zł. Dzięki niej realizowano zimowe utrzymanie 85 km dróg asfaltowych, 93 km dróg gruntowych, 34 km chodników, wyrównano i utwardzono powierzchniowo blisko 90 km dróg gruntowych, uzupełniono blisko 1950 m² ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 190 szt. znaków oznakowania pionowego. Odnowiono lub pomalowano blisko 7000 m² oznakowania poziomego. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac polegających na konserwacji istniejących rowów, przepustów drogowych i odwodnień, usunięto 25.000 m²  zakrzaczeń, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 620 drzewach, zbierano odpady oraz koszono trawę na poboczach dróg i terenach zielonych. Na bieżąco utrzymywano w należytym porządku  ścieżki i szlaki turystyczno-dydaktyczne. Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne zamiatanie dróg o nawierzchni utwardzonej.

W 2015 roku przeprowadzono rewitalizację zachodniej najbardziej zniszczonej części serockiego rynku. Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegały na remoncie nawierzchni oraz elementów małej architektury, a także wykonaniu odwodnienia dla remontowanej części Rynku. Zrewitalizowany został istniejący bruk historyczny. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ciągi piesze wykonano z kostki naturalnej granitowej. Również rozpadające się siedzisko zmieniło swój wygląd. Powstała nowa granitowa ława. Dotychczasowe materiały zastąpiono materiałami naturalnymi.

W 2015 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizował porozumienie zawarte z Starostą Legionowskim dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych. W ramach zawartego porozumienia Zakład wykonywał mechaniczne zamiatanie dróg, wycinkę zakrzaczeń, koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 155.000 zł.

Zakład administruje 204 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.   W 2015 roku z uwagi na zły stan techniczny wyburzono budynek wraz z komórkami zlokalizowany przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie, a teren działki uporządkowano i wyrównano. Przeprowadzono również szereg prac przy konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy. Wymieniono dach na budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17, odnowiono fasady i zrewitalizowano otoczenie budynków przy ul. Kościuszki 12 i 14, wykonano ogrodzenie budynku przy ul. Konwaliowej 2 w Jadwisinie.

W 2015 roku Zakład rozpoczął przygotowanie do rekultywacji nieczynnego od 2013 roku Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dębem. Opracowano dokumentację i złożono stosowny wniosek. W grudniu 2015 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję zezwalającą na zamknięcie i rekultywację składowiska oraz zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska. Prace przy rekultywacji planowane są na lata 2016 – 2018.

Mirosław  Smutkiewicz

Dyrektor MGZGK

Rewitalizacja zachodniej części Serockiego Rynku zakończona

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zakończył remont najbardziej zniszczonej części Rynku. Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegały na remoncie nawierzchni oraz elementów małej architektury, a także wykonaniu odwodnienia dla remontowanej części Rynku. Zrewitalizowany został istniejący bruk historyczny. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ciągi piesze wykonano z kostki naturalnej granitowej. Również rozpadające się siedzisko zmieniło swój wygląd. Powstała nowa granitowa ława. Dotychczasowe materiały zastąpiono materiałami naturalnymi. Konieczność wykonania remontu nawierzchni rynku podyktowana była jej bardzo złym stanem technicznym. Wykonany remont tej części rynku był pierwszym od kilkudziesięciu lat. Warto przypomnieć, że wraz z budową miejskiego ratusza w 1994 roku nawierzchnia rynku została oczyszczona jedynie z zalegającego na nim piachu, ziemni oraz usunięto chwasty i trawę. Codzienne intensywne użytkowanie tego miejsca spowodowało liczne uszkodzenia. Na pogarszający się stan techniczny nawierzchni brukowej ma również wpływ brak odpowiedniej podbudowy i odwodnienia. Prowadzone prace spowodowały pewne uciążliwości dla mieszkańców za co Państwa serdecznie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu kolejne partie nawierzchni poddawane będą sukcesywnej rewitalizacji.

 • Rewitalizacja zachodniej części Serockiego Rynku
 • Rewitalizacja zachodniej części Serockiego Rynku

Poświąteczna zbiórka choinek

Ubieranie choinki w Święta Bożego Narodzenia to nasza narodowa tradycja. Choinka cieszy nas przez całe święta, ale potem staje się odpadem problemowym ze względu na duże wymiary. Jest odpadem biodegradowalnym i nie powinna trafić na składowisko odpadów. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku mając na uwadze powyższe w dniach 11 – 29 stycznia 2016 roku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.

Choinki można pozostawić również przy altanach śmietnikowych budynków wielorodzinnych i komunalnych w każdy wtorek i czwartek (w podanym powyżej okresie).

Zbiórce podlegają również choinki sztuczne, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod  nr tel.  (22) 782 75 73.

 • Choinka

24 grudnia 2015 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dzień 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 26 grudnia 2015 roku (sobota).

Ważne przed 1 listopada

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, informuje, że w dniach 26.10.2015r. - 03.11.2015r., osoby odwiedzające cmentarze oraz handlujący w Serocku i Woli Kiełpińskiej będą miały możliwość korzystania z przenośnych toalet typu TOI-TOI, które ustawiono przy cmentarzach. Jak co roku, w związku ze wzmożonym ruchem związanym z dniem Wszystkich Świętych w Serocku na ul. Wyzwolenia oraz ul. Ks. J. Szczygielskiego nastąpią zmiany w organizacji ruchu, przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza przygotowane zostaną parkingi na kilkaset samochodów.

Remont nawierzchni brukowej na Rynku w Serocku

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął planowany od dawna remont najbardziej zniszczonej części Rynku. Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegają na remoncie nawierzchni oraz elementów małej architektury (na tym etapie jest to remont ławy) a także wykonaniu odwodnienia dla remontowanej części Rynku. Zrewitalizowany zostanie istniejący bruk historyczny. Prace remontowe obejmują wykonanie nowej podbudowy z pospółki i kruszywa łamanego, ponowne ułożenie bruku w takiej samej konfiguracji jak dotychczas. Ponadto zostanie wymieniona istniejąca na ciągach pieszych kostka betonowa na naturalną kostkę granitową szarą płomieniowaną, cięto – łamaną. Również ława zmieni swój wygląd na jednolity z zastosowanymi materiałami naturalnymi. Konieczność wykonania remontu nawierzchni rynku podyktowana była jej bardzo złym stanem technicznym. Pozapadana podbudowa, ubytki kamienia, zastoiny wody po opadach deszczu oraz zniszczone elementy małej architektury. Stan taki powodowany jest parkowaniem samochodów ciężarowych, w dni targowe – dostawczych, a także autobusów. Opisana inwestycja przyczyni się do zwiększenia estetyki i atrakcyjności naszego miasta, coraz chętniej odwiedzanego przez turystów, co nie pozostaje bez wpływu na jego rozwój.

 

Pielęgnacja nasadzeń i kwiatów

Podczas tegorocznego, upalnego lata pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku dołożyli starań w zakresie pielęgnacji nasadzeń krzewów i kwiatów na terenie Miasta i Gminy Serock. Ich wysiłek pozwolił na utrzymanie zieleni i zachowanie jej trwałości, by podczas spacerów mieszkańcy oraz odwiedzający nasze miasto turyści mogli podziwiać ukwiecone ulice, skwery. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Wiosenne nasadzenia kwiatów w Serocku

Jednym z zadań pracowników MGZGK jest dbanie o otaczającą nas zieleń. Każdego roku dokonują nasadzeń kwiatów i krzewów na ulicach, skwerach i parkach. Zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Serock turyści podziwiać mogą kolorowe dywany utworzone z kwiatów rabatowych. Kompozycje kwiatowe zawieszono również na latarniach i tablicach informacyjnych. Pracownicy Zakładu codziennie dbają o świeżość i trwałość nasadzeń, by swoją różnorodnością barw mogły as cieszyć przez całe lato.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Dekoracje świąteczne

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczęli prace związane z rozwieszaniem dekoracji świątecznych na serockich ulicach. Świąteczne ozdoby zostaną zawieszone m.in. przy ul. Warszawskiej, Pułtuskiej, Kościuszki, 11 – Listopada, Rynek. Ponadto na Rynku przed Urzędem Miasta i Gminy została ustawiona choinka. W przyszłym tygodniu świąteczna dekoracja zostanie wykonana w Zegrzu.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Organizacja ruchu przy cmentarzu w Serocku w okresie Wszystkich Świętych

Jak co roku, w dniu 1 listopada w rejonie serockiego cmentarza nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na ulicach Wyzwolenia i Szczygielskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Jednocześnie przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza przygotowano parkingi na kilkaset samochodów. W dniu 1 listopada nad sprawnym ruchem samochodowym przy cmentarzu czuwać będzie Straż Miejska. Ponadto przy cmentarzu w Serocku postawiono toalety dla odwiedzających groby i handlujących.

Plac zabaw na Osiedlu Nowy Świat zaprasza milusińskich

W ostatnich dniach sierpnia ostatecznie zakończono prace nad remontem placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku. W miejsce piaszczystej nawierzchni, została ułożona nawierzchnia bezpieczna  z płyt gumowych.Wyremontowano istniejące oraz dostawiono nowe zabawki. W ramach prac remontowych wymieniono także obrzeża piaskownicy, a jej  betonowe powierzchnie boczne  zostały obłożone płytami gumowymi. Jednocześnie, staraniem Gminy,  uporządkowano teren wokół placu zabaw. Przycięto istniejące oraz  dosadzono nowe drzewka i krzewy ozdobne, zrekultywowano trawniki, pomalowano ławki. Oddając do użytku tak wyremontowany plac zabaw mamy nadzieję na zadowolenie ze strony mieszkańców a zwłaszcza naszych milusińskich.

autor: Joanna Kowalska

 • fot.UMiG Serock

Miasto w kwiatach

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, nasze miasto zachwyca turystów pięknie ukwieconymi skwerami. Na słupach oświetleniowych zostały zawieszone pelargonie, skwery i donice zdobiące trawniki obsadzono różnego rodzaju kwiatami rabatowymi, które tworzą kolorowe dywany. Dodatkowo zostały zamontowane tablice informacyjne, na których także zostały zawieszone donice z kompozycjami kwiatowymi. Mieszkańcy oraz turyści odwiedzający nasze miasto mogą podziwiać także piękne rabaty w parku miejskim oraz na traktach spacerowych. O świeżość i trwałość kwiatów dbają pracownicy MGZGK w Serocku. Prace polegają na pieleniu, podlewaniu oraz pielęgnacji roślin. Tegoroczne, upalne lato powoduje, że prace te muszą być bardziej intensywne aby nie dopuścić do wyschnięcia i zaniku kwiatów.

autor: Joanna Kowalska

 • data: 2014-08-14
 • autor: Katarzyna Lubelska, data: 2014-08-14

Plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku

W dniu 21.07.2014 r. zostały rozpoczęte prace polegające na remoncie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku. Wykonawcą zadania, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest  firma „ZIEL – BUD”  Wojciech Rukat z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 17. Wartość robót została wyceniona na kwotę 107 098,86  zł brutto. W ramach remontu dotychczasowa piaszczysta nawierzchnia placu zabaw zostanie zastąpiona nawierzchnią bezpieczną z płyt gumowych. Ponadto na placu zabaw zostanie wyremontowana piaskownica – wymienione zostaną deski na obrzeżach piaskownicy a powierzchnie boczne zostaną obłożone płytami gumowymi. Zakres zamówienia obejmuje także ustawienia dwóch nowych zabawek. Gmina we własnym zakresie uporządkuje trawniki wokół placu zabaw i w miarę potrzeby dokona nasadzeń nowych drzewek. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 20.08.2014 r.

autor: Joanna Kowalska

Nasadzenia na ul. Warszawskiej

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku kontynuując działania związane z uporządkowaniem zieleni miejskiej w ciągach głównych ulic Serocka dokonał nasadzenia kilkudziesięciu sztuk klonów kulistych wzdłuż ulicy Warszawskiej. Podejmowane przez Zakład działania wpływają pozytywnie nie tylko na estetykę otoczenia, ale również przynoszą  wymierne korzyści ekologiczne dla przyszłych pokoleń.

autor: Katarzyna Lubelska

Wiosenne prace w gminie Serock

Wiosnę już nie tylko czuć w powietrzu, ale i widać gołym okiem. Okres wiosenny to czas intensywnej pracy pracowników Miejsko-Gminny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. W ramach poziomowych porządków: zbierane są śmieci pozostawione przez mieszkańców naszej oraz sąsiednich gmin w pasie drogowym, zbierany i wywożony jest piach używany do posypywania ulic i chodników w czasie zimy. Prace wykonują pracownicy MGZGK jak również osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i prac społecznie użytecznych.

Rozpoczęto również naprawy cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych, chodników, trwają prace przy równaniu i żwirowaniu dróg gruntowych. Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na zieleni wzdłuż ulicy Pułtuskiej i Warszawskiej.

autor: Katarzyna Lubelska

Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu w Serocku

1 listopada to dzień zadumy, zastanowienia, ale również okres wzmożonego ruchu zwłaszcza przy cmentarzach. W związku z tym przy cmentarzu w Serocku zmieniono organizację ruchu. Na ulicach Wyzwolenia i Szczygielskiego w okresie od 28 października do 2 listopada wprowadzono zakaz zatrzymywania się. Jednocześnie przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza przygotowano parkingi na kilkaset samochodów. W dniu 1 listopada nad sprawnym ruchem samochodowym przy cmentarzu czuwać będzie Straż Miejska.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zadbał również o czystość i porządek przy cmentarzach w Serocku, Woli Kiełpińskiej oraz Kani Nowej. Posprzątano i wywieziono liście które opadły z drzew. Na terenie miasta posadzono chryzantemy.  Ponadto przy cmentarzu w Serocku postawiono toalety dla odwiedzających groby i handlujących.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

 • data: 2013-10-31

Serock bierze udział w konkursie „Terra Flower Power -Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce”

88 miast walczy o tytuł najpiękniej ukwieconego miasta w Polsce. Jednym z nich jest Serock. Od wielu lat pracownicy Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku na co dzień dbają o przestrzeń, w której Państwo przebywają. Otaczająca nas zieleń, prawidłowo założona i pielęgnowana dodaje uroku  naszemu otoczeniu oraz pozytywnie działa na nasze zmysły. Mieszkańcy oraz przebywający na ternie gminy Serock goście mogą podziwiać pięknie ukwiecone skwery, bulwar, park oraz trakt spacerowy.

W aplikacji dostępnej na profilu Inspirowani Naturą na Facebooku można oddać głos na najpiękniejsze ukwiecenie i tym samym pomóc naszemu miastu w walce o nagrody i tytuł „Najpiękniej Ukwieconego Miasta w Polsce”. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2013r.

Podajemy Państwu link do aplikacji, wystarczy polubić profil Inspirowani Naturą i oddać swój głos: https://apps.facebook.com/click_contest/?fanpage=4536&lang=pl&photoid=33072

autor: Katarzyna Lubelska

Fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych w Dębem

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem. W związku z powyższym Zarządzeniem nr 3/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku został utworzony Fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych w Dębem.

Treść zarządzenia zamieszczona jest w poniższym pliku.

autor:Katarzyna Lubelska

Nowe nasadzenia na ul. Pułtuskiej

Kontynuując działania związane z uporządkowaniem zieleni miejskiej w ciągach głównych ulic Serocka, Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dokonał nasadzenia 40 sztuk klonów kulistych wzdłuż ulicy Pułtuskiej. Nowo nasadzone drzewa stanowią gatunek odporny na trudne warunki miejskie, gwarantują zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto wiążą się z charakterem miejskiej przestrzeni.

Autor: Katarzyna Lubelska

Wiosenne porządki w gminie Serock

W związku z nastaniem okresu wiosennego na terenie Miasta i Gminy Serocku pracownicy Miejsko-Gminny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przystąpili do robienia pozimowych porządków. Zbierane są śmieci pozostawione przez mieszkańców naszej oraz sąsiednich gmin w pasie drogowym. Zbierany i wywożony jest piach używany do posypywania ulic i chodników w czasie zimy. Prace wykonują pracownicy MGZGK jak również osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i prac społecznie użytecznych.

Ponadto w ramach wiosennych porządków przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na zieleni wzdłuż ulicy Pułtuskiej i Warszawskiej, rozpoczęto naprawy cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych, chodników, trwają prace przy równaniu i żwirowaniu dróg gruntowych.

Gorąco zachęcamy Państwa do uporządkowania swoich posesji, działek i terenów do nich przylegających, niech nasze wspólne działania pozwolą nam cieszyć się czystym środowiskiem naszej „małej ojczyzny”.

Autor: Katarzyna Lubelska

Zagospodarowanie terenu ronda przy ul. Warszawskiej

Według Słownika Współczesnego Języka Polskiego rondo to "fragment układu komunikacyjnego, najczęściej w mieście, obszerny plac w kształcie koła, od którego rozchodzą się ulice, także skrzyżowanie dwu lub więcej ulic przechodzące w jezdnię okrężną." Ronda stanowią ważnym element sieci komunikacyjnej, muszą zapewnić sprawny i przede wszystkim bezpieczny przejazd kierowcom. Można je również potraktować jako element dekoracyjny. Mając na uwadze powyższe w tym tygodniu zagospodarowano teren ronda przy ul. Warszawskiej. Dokonano nasadzeń krzewów odpornych na działanie warunków drogowych, a teren pomiędzy nimi wysypano drobnym kamieniem. Zapraszamy do galerii.

Autor: Katarzyna Lubelska

Podsumowanie akcji zbiórki zużytych opon

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji zbierania opon (przeprowadzonej w trzech terminach pod koniec 2012 roku) zebrano ok. 5 ton zużytych opon od samochodów osobowych i maszyn rolniczych. Zużyte opony zostały przekazane do specjalistycznej firmy TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o., zajmującej się sortowaniem zużytych opon z przeznaczeniem do utylizacji. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w akcję zbierania zużytych opon.
Jednocześnie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnej zbiórki zużytych opon, w niżej podanych terminach:

 • 18.02.2013 – 24.02.2013
 • 18.03.2013 – 24.03.2013
 • 22.04.2013 – 28.04.2013

Zużyte opony bez felg należy dostarczać we własnym zakresie na teren Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 w godz.700-1900.
Prowadzenie przedmiotowej akcji i uczestnictwo w niej jest wyrazem naszej ekologicznej postawy i dbałości o nasze lokalne środowisko naturalne
 

autor: Katarzyna Lubelska

Zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Coraz większymi krokami zbliżamy się do podjęcia przez Radę Miejską w Serocku uchwał, które są niezbędne do wprowadzenia w życie zmian dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, powstającymi w gospodarstwach domowych. Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać w całej Polsce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nałożony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z licznymi pytaniami, które napływają od Państwa przygotowaliśmy artykuł przybliżający zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Serock. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.
 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać w całej Polsce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nałożony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.poz. 391 i 951), przez wielu definiowany jako „rewolucja śmieciowa”. Wówczas odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmować się będzie gmina, w ramach uiszczonej przez właścicieli opłaty. W Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 31 października – 1 listopada 2012 nr 212 znajduje się artykuł (plik PDFz treścią artykułu zamieszczamy poniżej) stanowiący o istocie problemu wynikającego z wyboru metody naliczania stawek za wywóz odpadów. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają na celu zwiększenie poziomów recyklingu, odzysku odpadów zebranych w sposób selektywny, a ponadto zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska odpadów.

Zachęcamy Państwa do lektury.

autor: Katarzyna Lubelska

Ważne przed 1 listopada

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, informuje, że w dniach 27.10.2012r. - 05.11.2012r., osoby odwiedzające miejscowy cmentarz będą miały możliwość korzystania z przenośnej toalety typu TOI-TOI, która ustawiona jest przy ul. Wyzwolenia w Serocku. Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, w związku ze wzmożonym ruchem związanym z dniem Wszystkich Świętych na ul. Wyzwolenia oraz ul. Ks. Józefata Szczygielskiego nastąpią zmiany w organizacji ruchu, tj. ograniczone będą możliwości parkowania samochodów.

autor: Katarzyna Lubelska

Zbiórka opon

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że w wyniku pierwszej przeprowadzonej zbiórki opon w dniach 24.09.2012 - 30.09.2012  zebrano ok. 2 ton zużytych opon od samochodów osobowych i maszyn rolniczych. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w akcji. Jednocześnie przypominamy o kolejnych terminach, podczas których można bezpłatnie dostarczyć niepotrzebne opony na teren zakładu:

 • 22.10.2012r.-28.10.2012r.
 • 26.11.2012r.-02.12.2012r.

Zużyte opony należy dostarczyć we własnym zakresie w godzinach 700-1900.
Zbiórka zużytych opon oraz przekazanie ich do specjalistycznej firmy zajmującej się sortowaniem zużytych opon z przeznaczeniem do utylizacji, ma na celu przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego naszej gminy, ale również zapobiega powstawaniu dzikich wysypisk w lasach, gdzie stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemu.

autor: Katarzyna Lubelska

Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę

Motto akcji sprzątania świata 2012 powinno służyć każdemu z nas na co dzień. Często jednak rzeczywistość jest inna. Zaśmiecanie terenów wokół nas to powszechne i uciążliwe zjawisko. Pracownicy Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku na bieżąco zajmują się usuwaniem śmieci z przydrożnych rowów, poboczy dróg, usuwają dzikie wysypiska śmieci w lasach. Osoby, które w niewłaściwy sposób pozbywają się odpadów nie mogą czuć się bezkarnie. Podczas usuwania odpadów, śmieci są przeszukiwane w celu odnalezienia śladu, który mógłby naprowadzić na trop osoby, która pozbyła się odpadów ten sposób. Wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone, grozi otrzymaniem mandatu karnego. Przypominamy, iż każde gospodarstwo domowe a także osoby prowadzące działalność gospodarczą powinni posiadać aktualne umowy na odbiór nieczystości stałych i ciekłych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) od 1 lipca 2013 roku gmina będzie organizatorem odbioru odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Serock zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mamy nadzieję, że powyższe zmiany wpłyną korzystnie na estetykę najbliższego otoczenia, bowiem często rzeczywistość wygląda tak jak na załączonych poniżej fotografiach.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za czyste środowisko i zadbany krajobraz, powinniśmy  troszczyć się o środowisko naturalne, jego stan i estetykę, ponieważ „ziemi nie otrzymaliśmy w spadku od naszych przodków, wypożyczamy ją od naszych dzieci!”

 

autor: Katarzyna Lubelska

Ogłoszenie: BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że na terenie Miasta i Gminy Serocku organizuje bezpłatną zbiórkę zużytych opon. Zużyte opony bez felg należy dostarczać we własnym zakresie na teren Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 w godz.700-1900, w podanych poniżej terminach:

 • 24.09.2012 -30.09.2012,
 • 22.10.2012 -28.10.2012,
 • 26.11.2012 - 02.12.2012.

(ostatni tydzień września, października, listopada)

Opony zostaną odebrane przez firmę TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o., zajmującą się zbiórką i sortowaniem zużytych opon z przeznaczeniem do utylizacji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zbiórce.
 

autor: Katarzyna Lubelska

Kwiaty na serockich ulicach

„Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury,
którymi daje nam ona poznać, jak bardzo nas kocha.”
Johann Wolfgang von Goethe

Otaczająca nas zieleń, prawidłowo założona i pielęgnowana dodaje uroku  naszemu otoczeniu oraz pozytywnie działa na nasze zmysły. Pracownicy Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku na co dzień dbają o przestrzeń, w której Państwo przebywają. Mieszkańcy oraz przebywający na ternie gminy Serock goście mogą podziwiać pięknie ukwiecone skwery, bulwar, park oraz trakt spacerowy. Kwiaty posadzone zostały w różnych zestawieniach gatunkowych i kolorystycznych, by cieszyć Państwa różnorodnością barw przez całe lato.

autor: Katarzyna Lubelska
 

Kwiaty na serockich ulicach

Ważne w sezonie turystycznym

Informujemy, iż od maja bieżącego roku funkcjonuje w Serocku, przy ul. Św. Wojciecha publiczna toaleta. Toaleta czynna jest codziennie w godzinach 8.00 – 20.00. Do korzystania zachęcamy szczególnie osoby odwiedzające targowisko miejskie oraz turystów.
Jednocześnie informujemy, iż w Serocku ponadto funkcjonują 2 toalety publiczne:
- przy ul. Pułtuskiej (wejście od ul. Chrobrego) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00, oraz soboty w godzinach 8.00-13.00
- przy ul. Retmańskiej (plaża miejska) czynna codziennie w godzinach 10.00-18.00.

autor: Katarzyna Lubelska
 

Serockie standardy utrzymania zieleni

W „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 29 maja 2012r. na pierwszej stronie opublikowano wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej na Mazowszu na temat „Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w celu podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych gmin województwa mazowieckiego”. Wśród pozytywnie ocenionych gmin znalazł się jedynie Serock i Józefów. Celem przeprowadzonej kontroli przez NIK była ocena działań podmiotów odpowiedzialnych za tereny publiczne. Przeprowadzono badanie sposobu zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej gmin województwa mazowieckiego, a w szczególności utrzymania zieleni, głównie poprzez oględziny terenów publicznych, w tym m.in. parków, skwerów, placów oraz zieleni wzdłuż dróg.

Utrzymaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock zajmuje się Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Efektem pracy Zakładu są ukwiecone ulice, parki i skwery oraz wykoszone i zadbane trawniki, czyste chodniki,  wykoszone trawy w rowach i na poboczach dróg gminnych.

Zapraszamy do przeczytania artykułu i cieszymy się z kolejnej bardzo pozytywnej oceny pracy samorządu serockiego przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Nowe nasadzenia drzew w Nowej Wsi

Tereny zielone stanowią ważny składnik kształtowania przestrzeni, ponadto są czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych danego obszaru. Mając na względzie powyższe, a także kierując się sugestiami mieszkańców Nowej Wsi, wzdłuż ulicy Serockiej Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku wykonał nasadzenia drzew. Szpaler 20 jarzębin cieszyć będzie nie tylko mieszkańców, ale również turystów odwiedzających Nową Wieś. Założony został również trawnik przed placem zabaw. Działania te wpłyną na nie tylko na estetykę otoczenia,
ale również przyniosą w przyszłości wymierne korzyści ekologiczne.

Wiosenne sadzenie kwiatów

Wiosnę już nie tylko czuć w powietrzu, ale i widać gołym okiem. Na serockich skwerach, parku, bulwarze, trakcie spacerowym tradycyjnie, jak co roku pracownicy Miejsko– Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Serocku dokonali nasadzeń kwiatów.  Pelargonie, aksamitki, begonie będą nas cieszyć różnorodnością barw przez całe lato. Zachęcamy do korzystania z aury i spacerowania, a także do obejrzenia galerii zdjęć.  

Powrót do topu strony