Bieżące prace związane z utrzymaniem dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.

Z końcem kwietnia br. zakończono prace polegające na pozimowym zamiataniu jezdni dróg gminnych oraz dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock. Prace prowadzone były przez firmę IMPERF S.C. D. Szpański G. Staniec z Wołomina.

Na ukończeniu są także prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego na drogach gminnych (przejścia dla pieszych, azyle, linie segregacyjne itp.). Prace realizowane są przez firmę ALMAX Oznakowanie Dróg A. Ludwiniak z Zagościńca.

MGZGK kontynuuje remonty dróg gruntowych polegające na równaniu, utwardzaniu kruszywem oraz niwelacji poboczy. Roboty prowadzone są przez firmę Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne K. Kobiałka z Wyszkowa. Powyższa firma realizuje również prace remontowe na drogach o nawierzchni bitumicznej. Prace odbywają się przy użyciu recyklera (na gorąco) oraz za pomocą remontera (sprysk emulsją asfaltową i grysem bazaltowym).

Wraz z nadejściem sprzyjających warunków pogodowych ruszyły także remonty cząstkowe chodników, oznakowania pionowego, elementów małej architektury miejskiej. Remontami cząstkowymi w roku 2018 zajmuje się firma BOGRAS B. Rasiński z Bolesławowa.

  • prace związane z utrzymaniem dróg
  • prace związane z utrzymaniem dróg
  • prace związane z utrzymaniem dróg
  • prace związane z utrzymaniem dróg

Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, prace związane z utrzymaniem czystości i porządku, a także z utrzymaniem dróg i mienia komunalnego prowadzi na bieżąco. Z pozoru mogłoby się wydawać, że okres zimowy to czas wytchnienia i przestoju. Nic bardziej mylnego. Okres kończącej się zimy to bowiem czas wzmożonych przygotowań do prac, które będą rozpoczęte zanim na dobre rozpocznie się sezon wiosenny.

1. W lutym  przeprowadzona została  procedura przetargowa  na zadanie pn.: Równanie i żwirowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2018.  Umowa na kwotę 253.539,47 zł brutto została podpisana z firmą Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka z siedzibą w Wyszkowie. W ramach zadania wykonywane będą roboty polegające na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych.  Realizacja zadania rozpocznie się  przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni na terenie  Miasta i Gminy Serock w roku 2018.  – firma Transportowo – Usługowa Robert Młynarczyk z siedzibą w miejscowości Lelis.  Wartość umowy wynosi 56.952,61 zł brutto.  W ramach zadania prowadzone będą prace pielęgnacyjne na drzewach, wycinki drzew, na które zostały wydane zezwolenia na usunięcie, usuwanie zakrzaczeń oraz konarów drzew z pasa jezdni, usuwanie konarów drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców.

3. W lutym podpisana została również umowa na przegląd stanu technicznego placów zabaw  administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Umowa na kwotę 2.091,00 zł została podpisana z firmą ERBUDOWA  Robert Socha. Przegląd ma na celu wskazanie tych elementów wyposażenia placów zabaw, które należy naprawić aby wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci. Przegląd potrwa do 30.03.2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników – nowy sprzęt Zakładu

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizuje zadanie gminy jakim jest zimowe utrzymanie dróg i chodników. Prace wykonywane są przez firmę zewnętrzną oraz siły i środki jakie posiada Zakład. W 2017 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018”. Umowa została podpisana z firmą zewnętrzną – ZUK Stasi Las, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejsze warunki. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje odśnieżanie jezdni dróg i likwidację śliskości dróg poprzez posypywania jezdni mieszanką piaskowo – solną oraz samą solą , a także odśnieżanie chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z likwidacją śliskości za pomocą mieszanki piaskowo – solnej. W zakres zimowego utrzymania wchodzi ponad 70 km dróg asfaltowych, ponad 80 km dróg o nawierzchni gruntowej oraz ponad 30 km chodników i ścieżek rowerowych. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2018 roku. Wartość zamówienia, zgodnie z podpisaną umową nie powinno przekroczyć kwoty 559.664,10 zł. W zakresie zimowego utrzymania znajdują się również drogi, ulice, place oraz parkingi zlokalizowane w Serocku, a nie uwzględnione w umowie z firmą zewnętrzną. Zadania te Zakład realizuje własnym sprzętem. Na wyposażeniu znajdują się trzy małe ciągniki do odśnieżania chodników, dwa ciągniki do odśnieżania ulic, trzy posypywarki ciągnikowe i ładowarka ciągnikowa. Każdego roku Zakład rozbudowuje i modernizuje posiadany sprzęt. W 2017 roku Zakład wyposażył posiadany samochód ciężarowy w pług i posypywarkę. W styczniu 2018 roku zakupiono nową posypywarkę ciągnikową która zastąpi wyeksploatowaną, przeszło 20-letnią posypywarkę. Nowy sprzęt nie tylko usprawni działania Zakładu w zakresie zimowego utrzymania dróg, ale również przyniesie oszczędności w wydatkach na ten cel.

Koksowniki na przystankach

W trosce o podróżujących, korzystających z komunikacji autobusowej, na głównych przystankach w Serocku, tj przystanku autobusowym na ulicy Warszawskiej (przy Biedronce) oraz na ulicy Pułtuskiej (na przystanku przy Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz na przystanku przy szkole), ustawione zostały przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej koksowniki. Zgodnie z założeniem koksowniki ustawiane są na przystankach już około godziny 6.00, w dni, w które temperatura powietrza spada poniżej -7 °C.

Wszystkich ogrzewających się przy koksownikach prosimy o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018

Rozstrzygnięto już przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018”. Umowa została podpisana z firmą Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński z siedzibą w Stasim Lesie, przy ulicy Głównej, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejsze warunki. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje odśnieżanie jezdni dróg i likwidację śliskości dróg poprzez posypywania jezdni mieszanką piaskowo – solną oraz samą solą , a także odśnieżanie chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z likwidacją śliskości za pomocą mieszanki piaskowo – solnej. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2018 roku. Wartość zamówienia, zgodnie z podpisaną umową nie przekroczy kwoty 559.664,10 zł.

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż remontowanej ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej

Prace związane z remontem ulic są już na ukończeniu, zatem równolegle prowadzone są przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku prace polegające na uporządkowaniu terenów zieleni usytuowanej wzdłuż remontowanych ulic. Na przylegających do drogi trawnikach dosiewana jest trawa, a w klombach przylegających do jezdni, posadzono nowe rośliny. Przy przejściu dla pieszych, usytuowanym naprzeciw Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz przy Cmentarzu Parafialnym w Serocku posadzono kolorowo kwitnące byliny i ozdobne trawy. Rośliny wytrzymałe są na zmienne warunki atmosferyczne, zatem będą kwitły i zdobiły miasto do pierwszych mrozów.

Remont ul. Brzozowej w Dosinie

W czerwcu br. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozstrzygnął zamówienie publiczne na remont ul. Brzozowej w Dosinie. Wyłoniono firmę Budomost Sp. z o.o. Białystok. Remont drogi polegał na niwelacji poboczy, utwardzeniu destruktem asfaltowym, profilowaniu nawierzchni, a następnie ulepszeniu jej emulsją asfaltową i kruszywem. Wyremontowana droga służyć będzie nie tylko mieszkańcom wsi Dosin, ale również mieszkańcom okolicznych wsi m.in. Borowej Góry, Skubianki, Jachranki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Naprawa dróg gruntowych

Wiosna powoli daje o sobie znać i czas na wiosenne porządki. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwalają na prowadzenie skutecznych napraw dróg gruntowych. Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzone są naprawy dróg zagrożonych nieprzejezdnością. Prace przy naprawach ruszą pełną parą w II połowie marca. Prosimy o cierpliwość oraz zachęcamy do kontaktu z Zakładem pod numerem tel.: (22) 782 75 73, (22) 782 67 11 oraz poprzez adres e-mail: mgzgk@serock.pl.

Wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock

W związku z sezonem zimowym informujemy, iż wszelkie uwagi dotyczące zimowego  utrzymania dróg na terenie Gminy Serock należy zgłaszać (w zależności od kategorii drogi) do:
- Drogi krajowe - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:
a) droga nr 61 i 62 w miejscowości Wierzbica – obwód drogowy w Radzyminie: tel. (22) 786-51-21
b) droga nr 62 – obwód drogowy w Bożej Woli: tel. (22) 775-27-64
c) Punkt Informacji Drogowej w Oddziale w Warszawie przy ul. Mińskiej 25: tel. całodobowy  (22) 810-94-21

- Drogi wojewódzkie (nr 632 i 622) – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Obwód Drogowy w Nowym Dworze Maz.  tel. (22) 775-37-64

- Drogi powiatowe (wraz z przyległymi do nich chodnikami) – Starostwo Powiatowe w Legionowie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa tel. (22) 764-05-13, (22) 764-05-63

- Drogi gminne – Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku tel. (22) 782-75-73, (22) 782-61-51 

Ponadto wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące zimowego utrzymania wszystkich dróg na terenie Miasta i Gminy Serock można zgłaszać do Straży Miejskiej w Serocku pod nr tel. 603-873-290.

autor: Robert Krześnicki

  • data: 2016-12-15

Koksowniki na przystankach

W trosce o mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku ustawili „koksowniki” na głównych przystankach w kierunku Warszawy, Legionowa i Pułtuska. Już około godziny 6.00 można się ogrzać w cieple bijącym z koksowników umieszczonych w Serocku na głównych przystankach. Informujemy, że koksowniki są przy niskich temperaturach poniżej -10 °C. W pobliżu koksownika prosimy o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

  • Koksowniki na przystankach
  • Koksowniki na przystankach
  • Koksowniki na przystankach
  • Koksowniki na przystankach
  • Koksowniki na przystankach

Pielęgnacja zieleni w mieście i gminie Serock

Aby zachować piękny wygląd naszej gminy musimy  pamiętać o pielęgnacji drzew i krzewów. Wiele z nich wymaga oczyszczenia i prześwietlenia korony, podcięcia obumarłych konarów a nawet wycięcia w przypadku złego stanu zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców. Oczyszczenia oraz przecinki wymagają też tereny zakrzaczone, które rozrastając się wzdłuż pasów drogowych ograniczają widoczność. Prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów zostały rozpoczęte w lutym br. Prowadzone są przez specjalistyczną firmę zewnętrzną oraz pracowników Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Prace naprawcze na drogach o nawierzchni utwardzonej

Po roztopach śniegu na drogach o nawierzchni bitumicznej pojawiły się pierwsze uszkodzenia w postaci głębokich ubytków i spękań jezdni. W związku z powyższym pracownicy Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przystąpili do usuwania skutków zimy. Ze względu na niską temperaturę prace naprawcze na drogach wykonywane są w sposób doraźny (za pomocą suchej mieszkanki asfaltowej). Gruntowne naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej planowane są na wiosnę 2015r.

Powrót do topu strony