Główna treść strony Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów poremontowych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Na terenie Punktu nie przyjmowane są odpady, które pochodzą z dużych remontów takich jak wymiana pokrycia dachowego – np. papa, eternit, dachówka, wymiana okien (kilku- kilkunastu sztuk), budowa domu (np. folie, styropian). Wyżej wymienione odpady należy przekazywać w ramach indywidualnej umowy z firmami, które posiadają stosowne zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ponadto informujemy, że z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

 

Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Poniżej przypominamy istotne informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu:

  • obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych), w przypadku działek rekreacyjnych dopuszczono możliwość wystawania odpadów komunalnych (zmieszanych) w workach.
  • śmieci należy wystawiać według harmonogramu, który jest zamieszczony na stronie internetowej. Druk harmonogramu w formie papierowej można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10, siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jak również u sołtysów wsi.
  • odbiór odpadów prowadzony jest od godz. 7 rano. Prosimy o wystawianie pojemników (worków) i otwieranie altan śmietnikowych do godz. 7 rano w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie,
  • w przypadku nieodebrania śmieci zgodnie z harmonogramem reklamacje należy zgłaszać pod nr telefonu: 22 782 75 73. Każda reklamacja będzie weryfikowana z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z systemem nawigacji satelitarnej GPS zamontowanej w samochodach wykonawcy,
  • worki na odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, chwasty) i worki na odpady segregowane można pobrać codziennie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21 w godzinach jego funkcjonowania.

 

 

Powrót do topu strony