Główna treść strony Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów na 1-sze półrocze 2020 rok

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów, dla poszczególnych miejscowości, które obowiązywać będą w I połowie 2020 roku.

Odbiory odpadów realizowane będą w takim samym porządku jak w 2019 roku – w dni tygodnia przypisane do konkretnych miejscowości. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne ustawowo wolne od pracy tj. Święto Trzech Króli, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja – Święto Pracy, Boże Ciało. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Informujemy Państwa, że od nowego roku wszelkie sprawy dotyczące odbioru odpadów np.  reklamacje w sprawie nieterminowego odbioru odpadów, pominięcia nieruchomości przy odbiorze odpadów, pozostawienia przez firmę odbierającą odpady zbyt małej ilości worków na wymianę, należy zgłaszać pod nr telefonu 22 782 – 88 – 40, adres email: ochronasrodowiska@serock.pl

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych
 

Pobierz harmonogramy na 1-sze półrocze 2020 rok

wstecz

Powrót do topu strony