Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2018 roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje już od 2013 roku.

Punkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock, którzy mogą korzystać z niego codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami w godzinach 7-17.

Z prowadzonej ewidencji odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika, iż w każdym miesiącu korzysta z niego średnio 400 osób, w miesiącach letnich, nawet przeszło 700 osób.

Zgodnie z założeniem utworzony przez Gminę PSZOK jest „uzupełnieniem” gminnego systemu gospodarki odpadami. To tutaj możecie Państwo przywieźć większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe ale uwaga, wyłącznie z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. 

W Puncie możecie również pobrać Państwo dodatkowe worki do segregacji odpadów, jeśli ilość pozostawiona przez Firmę odbierająca odpady jest dla Państwa w danym miesiącu niewystarczająca.

Ogółem w 2018 roku, właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock przeszło 690 ton odpadów. Największą ilość spośród odpadów oddawanych do PSZOK stanowiły odpady biodegradowalne – 206 ton, odpady budowlane – 150 ton, odpady wielkogabarytowe blisko 100 ton oraz odpady opakowaniowe (opakowania z papieru, plastiku, puszki oraz opakowania ze szkła).

Całkowity koszt odbioru, zagospodarowania, odzysku i utylizacji odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniósł w 2018 roku blisko 235 tysięcy złotych.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, korzystać mogą wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.

Ta sama zasada dotyczy również  właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą duży remont domu czy pomieszczeń gospodarczych np. remontują większość tych pomieszczeń, wymieniają okna, remontują dach. W takiej sytuacji należy zamówić kontener na odpady i rozliczyć się bezpośrednio z przedsiębiorcą, który odbierze odpady. Ta sama zasada dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą prace rozbiórkowe na nieruchomości.

 

wstecz

Powrót do topu strony