Główna treść strony Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów w gospodarstwach domowych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock uchwalonego Uchwałą Nr 332/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013 r. odpady segregujemy do trzech worków: żółtych (odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpady wielomateriałowe), zielonych (odpady ze szkła) oraz niebieskich (odpady z papieru i tektury). Odpady biodegradowalne wrzucamy do worków brązowych.

Poniżej przypominamy zasady odpowiedniej segregacji odpadów.

POJEMNIK I WOREK ŻÓŁTY: ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE

 • Wrzucamy: ZGNIECIONE i zakręcone butelki PET po napojach i środkach czystości, zabawki plastikowe (bez elementów metalowych), torebki foliowe, CZYSTE opakowania po nabiale, ZGNIECIONE puszki aluminiowe po napojach i piwie, CZYSTE puszki po konserwach i drobny złom, kartony po mleku i napojach (typu TETRA-PAK)
 • Nie wrzucamy: styropianu, butelek po olejach jadalnych i przemysłowych, materiałów budowlanych np. rury PCV, puszek zawierających resztki farb i lakierów, części maszyn, pojazdów, rowerów, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, opakowań z resztkami żywności.

POJEMNIK I WOREK ZIELONY: ODPADY ZE SZKŁA

 • Wrzucamy: CZYSTE, bez nakrętek, kapsli i obrączek butelki szklane, słoiki
 • Nie wrzucamy: stłuczki porcelanowej i fajansowej, żarówek, świetlówek, lamp, szyb samochodowych, luster, szkła żaroodpornego, ceramiki (np. porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone).

POJEMNIK I WOREK NIEBIESKI: ODPADY Z PAPIERU I TEKTURY

 • Wrzucamy: gazety, książki, czasopisma, zapisany papier, torebki po produktach sypkich, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania
 • Nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru np. po wędlinie, kanapkach, kalki, zużytych ręczniczków kuchennych, opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, odpadów higienicznych (chusteczek higienicznych, wacików, pampersów)

WOREK BRĄZOWY: ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 • Wrzucamy: skoszoną trawę, chwasty, liście, ścięte gałęzie drzew, krzewów, żywopłotów, kwiaty, wióry z drewna, skorupki jaj
 • Nie wrzucamy: roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi

UWAGA !!!

 • Odpady posegregowane należy wystawić w dniu odbioru przed posesję do godziny 7.00.
 • Niepełne worki oraz te, w których stwierdzona zostanie nieprawidłowo prowadzona segregacja nie będą odbierane

W ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mają Państwo również możliwość dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Przyjmowane są tam posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady poremontowe pochodzące wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Wszelkich szczegółowych informacji na temat segregacji udzielą Państwu pracownicy:

 • Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 10, tel. 022 782 75 73
 • Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 10 i 11, nr tel.: 022 782 88 40.

Trzy proste kroki do prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych

Prawidłowa segregacja odpadów choć wymaga niewielkiego wysiłku, tak naprawdę jest bardzo łatwa. Segregując musimy wiedzieć, że to nie tylko podział odpadów na poszczególne frakcje i wrzucenie odpadów do worka w odpowiednim kolorze, ale także dbałość o racjonalne zapełnianie worków odpadami segregowanymi.

Wystarczą 3 proste kroki, aby nasza domowa segregacja odpadów opakowaniowych była prawidłowa:

Krok pierwszy:

 • Przed wrzuceniem odpadów do worka usuń resztki zawartości z pojemników np. resztki żywności i innych zanieczyszczeń

Krok drugi:

 • Dokładnie zgnieć odpady w postaci butelek plastikowych, kartonów typu TETRA-PAK po mleku i napojach oraz puszek aluminiowych.

Krok trzeci:

 • Wrzuć odpady do worka o odpowiedniej kolorystyce:
 • Worek żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
 • Worek niebieski – papier, tektura
 • Worek zielony – szkło

Dzięki tym zasadom nie tylko będziemy prawidłowo segregować odpady, ale również przyczynimy się do obniżenia kosztów transportu i recyklingu opadów.


UWAGA !!!

Niepełne worki oraz te, w których stwierdzona zostanie nieprawidłowo prowadzona segregacja nie będą odbierane.


 

Powrót do topu strony