Menu podstrona

Harmonogramy odbioru odpadów od marca do końca 2019 roku

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy, które będą obowiązywać od marca do końca 2019.

Tak jak przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku, tak i w miesiącach kolejnych odpady będą odbierane w poszczególne dni, z całych miejscowości.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku wprowadzono kilka zmian dotyczących dni odbioru odpadów dla miejscowości Izbica, Jachranka, Skubianka oraz Serock, Jadwisin i Stasi Las, które obowiązywać będą również w kolejnych miesiącach bieżącego roku.  Odpady z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbierane są we wtorki, a nie jak było w roku ubiegłym w czwartki. Zmiana dotyczy również Serocka - odpady, z ulic, które w roku ubiegłym odbierane były w piątki, teraz odbierane są w środy. Druga część Serocka, która „realizowana” była w czwartki pozostaje bez zmian. Na piątki zostały zaś przeniesione odbiory odpadów z miejscowości Izbica, Jachranka i Skubianka  - w latach ubiegłych dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach była środa.

Zasada odbioru odpadów w poszczególne dni tygodnia obowiązywać będzie w ciągu całego bieżącego roku. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, takie jak Poniedziałek Wielkanocny, 1, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Przypominamy również, iż odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7 rano.

wstecz