Główna treść strony 2019 rok

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach 7-17, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.

źródło grafiki: https://www.pkt.pl/

 

wstecz