Główna treść strony 2020 rok

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w maju 2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy, informujemy, że od 5 maja 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku będzie czynny od wtorku do soboty w godzinach 700 – 1500.

W dalszym ciągu z uwagi na wprowadzone w całym kraju środki ostrożności, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego COVID-19, osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, wpuszczane będą na teren punktu, pojedynczo, z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności, które obowiązują na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej.

Prosimy aby osoby korzystające z punktu stosowały się do zaleceń pracownika.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych tj. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do punktu można przywieźć również zużyte opony od samochodu osobowego oraz odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

wstecz