Główna treść strony 2020 rok

Harmonogram odbioru odpadów na II – gie półrocze 2020 rok

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów, dla poszczególnych miejscowości, które obowiązywać będą w II połowie 2020 roku.

Odbiory odpadów realizowane będą w takim samym porządku jak w 2019 roku – w dni tygodnia przypisane do konkretnych miejscowości. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Przypominamy, że w bieżącym roku odbiór odpadów biodegradowalnych, do listopada włącznie, realizowany jest co dwa tygodnie, w tych samych terminach co odbiór odpadów zmieszanych.

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych
 

Pobierz harmonogramy na II - gie półrocze 2020 rok

wstecz