Główna treść strony 2020 rok

Realizacja zadań finansowanych z wykorzystaniem środków Funduszu Sołeckiego

W minionych dniach zakończone zostały prace, nadzorowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, obejmujące realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Izbica oraz Sołectwa Stasi Las.

  1. Sołectwo Izbica środki na 2020 rok przeznaczyło na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego należącego do Wspólnoty Wsi Izbica. Realizacja prac polegała na urządzeniu zejścia do linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace polegające na:

  • wycince zakrzaczeń i gałęzi drzew ograniczających dostęp do wody
  • niwelacji i porządkowaniu terenu z nadaniem odpowiednich spadków umożliwiających odprowadzenie wody opadowej
  • mechanicznej niwelacji poboczy ulicy Szczupakowej wraz z wykonaniem humusowania i obsiewem trawą,
  • porządkowaniu terenu z zalegających odpadów w tym gruzu.

Prace zrealizowane zostały przez Firmę Wiesław Jarosz z Kępistego (prace na zieleni), firmę Spółka Cywilna Kobiałka z Wyszkowa (roboty ziemne) oraz pracowników Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (porządkowanie terenu).

  1. Sołectwo Stasi Las środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji systemu nawadniającego strefy zieleni na terenie rekreacyjno – sportowym na placu zabaw w miejscowości Stasi Las.

W ramach realizacji zadania zamontowano 8 sekcji nawadniających trawnik oraz 1 sekcję linii kroplującej pod żywopłot. System podlewania załącza się automatycznie w godzinach nocnych. Na okres zimowy system nawadniania zostanie wyłączony. Zadanie zrealizowane zostało przez Firmę Ogrody Warszawy Artur Walczak, Mariusz Ludwin s.c. z Legionowa, która udzieliła 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Zlecanie oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem całości realizowanych prac prowadzony był przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

wstecz