Główna treść strony 2020 rok

Nowe przystanki w miejscowości Święcienica i Jachranka

W październiku br. w miejscowości Święcienica oraz w miejscowości Jachranka wykonane zostały nowe przystanki autobusowe. Całość prac związanych z realizacją zadania koordynował i nadzorował Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serock.

Prace polegały na wykonaniu podestów z kostki brukowej pod wiaty przystankowe oraz zamontowaniu nowych wiat przystankowych, typu „ATENA”. Wzór wiat jest zgodny z wiatami montowanymi w pozostałych miejscowościach gminy. W miejscowości Święcienica wykonano dwa nowe przystanki przy drodze wojewódzkiej, natomiast  w miejscowości Jachranka – jeden przystanek, przy drodze gminnej, przy stacji uzdatniania wody.

Budowa przystanków  w obu miejscowościach sfinansowana została z pieniędzy pochodzących z Funduszy Sołeckich poszczególnych wsi.

wstecz