Główna treść strony 2021 rok

Świąteczne iluminacje 2021/2022

Niemal każda miejscowość w Polsce zmienia się nie do poznania, gdy w grudniu, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia zapalone zostają świąteczne iluminacje. Szare place i ulice zmieniają się za sprawą pięknych dekoracji świątecznych w miejsca gdzie z przyjemnością wieczorem można udać się na zimowy spacer. Dekoracje bożonarodzeniowe nadają nawet dobrze znanej okolicy szczególnego czaru i pozwalają cieszyć się atmosferą Świąt jeszcze długo po ich zakończeniu.

Nie inaczej jest w naszej gminie. W bieżącym sezonie, który na dobre rozpoczął się w połowie grudnia 2021 roku, a potrwa do końca stycznia 2022 roku, na Rynku Miejskim oraz przed Salą Widowiskową w Serocku, zamontowane zostały nowe dekoracje.

Na Rynku znalazła się okazała brama w kształcie czerwonej, migoczącej bombki, środek Rynku jak zawsze zdobi okazała choinka, a latarnie na Rynku udekorowane zostały ozdobami w kształcie śnieżynek.

Przed Salą Widowiskową ustawione zostały Anielskie skrzydła, w srebrno – złotej kolorystyce, a drzewa znajdujące się przed przystankiem autobusowym przy ulicy Pułtuskiej udekorowane zostały sznurami lampek, zmieniającymi kolorystykę ze złotej na srebrną za sprawą zmiany barwy ze światła żółtego ciepłego na światło białe zimne.

Zarówno dekoracja w kształcie bramy, jak i Anielskie skrzydła mogą stać się ciekawym tłem do niepowtarzalnych i oryginalnych zdjęć.

Prócz nowych dekoracji, główne ulice w mieście, zostały jak co roku ozdobione dekoracjami latarniowymi. Dekoracje latarniowe pojawiły się również w Zegrzu, Nowej Wsi, Kani Nowej i Kani Polskiej, a w tym roku również po raz pierwszy w Dębem.

Iluminacje 2021/2022

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Prawidłowe przeznaczenie koszy ulicznych

Dla większości z nas naturalne jest, że tak prozaicznego tematu nie trzeba rozwijać i poświęcać mu uwagi. Niestety, w związku z nagminnym zjawiskiem wyrzucania przez mieszkańców i innych właścicieli nieruchomości, worków ze śmieciami do koszy ulicznych, przypominamy, jakie przeznaczenie mają pojemniki na śmieci zlokalizowane przy chodnikach, przystankach czy na placach zabaw.

Kosze uliczne służą do pozostawiania odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich, czy rekreacyjnych, położonych na terenie publicznym. Tymczasem notorycznie wypełniane są prywatnymi odpadami mieszkańców, popiołem, resztkami jedzenia. Gdy odpady nie mieszczą się w przepełnionych koszach, reklamówki, wręcz worki z odpadami, dostawiane są obok koszy ulicznych. Dodatkowym ujemnym skutkiem podrzucania odpadów do koszy ulicznych, jest ich rozwlekanie przez poszukujące pożywienia zwierzęta, co powoduje wokół dodatkowy bałagan.

Pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku  dokładają wszelkich starań, aby nie dochodziło do przepełniania koszy ulicznych, niestety odbywa się to kosztem czasu przeznaczanego na inne zadania komunalne, związane z utrzymaniem czystości i porządku, utrzymaniem zieleni, remontami itp. Dodatkowo opróżnianie przepełnionych podrzucanymi odpadami koszy ulicznych, generuje coraz wyższe koszty, które ponosimy wszyscy. W ubiegłym roku ilość odpadów z utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych, w tym w dużej mierze z przepełnionych koszy ulicznych wyniosła przeszło 100 ton, a koszt utylizacji takiej ilości odpadów wyniósł przeszło 200 tysięcy złotych.

Dlatego też przypominamy i uświadamiamy, że wyrzucanie odpadów z gospodarstw domowych czy prowadzonej działalności gospodarczej do koszy ulicznych jest zabronione i stanowi wykroczenie. Takie praktyki coraz częściej oceniane są również negatywnie przez mieszkańców, którzy składają coraz więcej zawiadomień w tej sprawie z żądaniem podjęcia stosownych działań, zlikwidowania koszy w określonych lokalizacjach i ukarania sprawców. Coraz częściej padają nazwiska osób, które regularnie wynoszą całe worki odpadów.

Prosimy więc o bezwzględne stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników.

Wszystkie ujawnione przypadki podrzucania odpadów z domów do koszy ulicznych, a tym samym zaśmiecania gminy można zgłaszać do Straży Miejskiej lub na Policję, a także do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Zimowe utrzymanie dróg i chodników to zadanie gminy realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach

W związku z przypadającymi na najbliższe dni Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym i wynikającym z tego wzmożonym ruchem w okolicach cmentarzy, uprzejmie informujemy, że w bieżących dniach obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu w Serocku. Zmiany polegać będą na ograniczeniach w zatrzymywaniu i parkowaniu pojazdów bezpośrednio przy cmentarzu. Z uwagi na dużą ilość osób odwiedzających groby bliskich, uruchomione zostaną w pobliżu cmentarza, przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza dwa dodatkowe parkingi.

Odwiedzający cmentarze i sprzedawcy ze stoisk przy cmentarzach w Serocku i Woli Kiełpińskiej mają zapewnioną możliwość korzystania z toalet przenośnych typu TOI-TOI. Przy obu cmentarzach ustawione zostały toalety, przystosowane także dla osób niepełnosprawnych. Toalety w wersji VIP, wyposażone są w umywalkę, środki myjące i dezynfekujące. Toalety jest codzienne serwisowane i dezynfekowane.

Jesienne ukwiecenie miasta

Dbając o estetykę miasta i gminy Serock, jesienią po uprzątnięciu przekwitłych kwiatów zdobiących miasto w okresie wiosenno – letnim, zadbano aby w reprezentacyjnych punktach miasta znalazły się odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne jesienne kwiaty.

W donicach i na rabatach, na rynku w Serocku, przed kościołem oraz na przystankach autobusowych w Serocku oraz m.in. przed Salą Widowiskową, posadzone zostały jesienne kompozycje składające się z wrzosów, mrozów i dekoracyjnych kapustek. Kwiaty te odporne są na mrozy, a nawet na opady śniegu, zatem będą zdobić miasto nawet po nadejściu zimy.

Dodatkowo w Parku Miejskim w Serocku posadzono na rabatach przeszło tysiąc sztuk cebulek tulipanów. Kwiaty będą ozdobą parku wiosną przyszłego roku.

 • kwiaty
 • kwiaty
 • kwiaty
 • kwiaty

Mieszkanie dla rodziny repatriantów na terenie gminy Serock

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Konstantym Radziwiłłem a Miastem i Gminą Serock, reprezentowaną przez Burmistrza Artura Borkowskiego, we wrześniu i październiku prowadzony był remont i urządzanie mieszkania dla rodziny repatriantów, pochodzących z Kazachstanu. Całość prac zlecana i nadzorowana była przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

W ramach zawartego porozumienia nasza gmina zapewniła samodzielny lokal mieszkalny z zasobu komunalnego Miasta i Gminy Serock, natomiast Wojewoda Mazowiecki, przekazał dotacje na sfinansowanie remontu i całkowitego wyposażenia mieszkania w podstawowy i niezbędny sprzęt AGD, meble i inne przedmioty codziennego użytku.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami rodzina z Kazachstanu, która zamieszka na terenie naszej gminy przyleci do Polski z końcem października.

 • mieszkanie
 • mieszkanie
 • mieszkanie
 • mieszkanie

Sceny z życia polskiej wsi na muralu w Nowej Wsi

W minionych dniach zakończone zostały zlecane i  nadzorowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, prace, obejmujące realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś.

Nowa Wieś środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczyła na wykonanie muralu, zdobiącego wjazd do miejscowości. Mural znajduje się na terenie rekreacyjnym należącym do Wspólnoty Wsi, położonym w pobliżu Starorzecza Bugu. Kilkunastometrowy obraz, wykonany przez młodego i uzdolnionego artystę obrazuje sielskie sceny z życia polskiej wsi. Mural doskonale wpisuje się zarówno w położenie, jak i charakter miejscowości.

 

 • Mural
 • Mural
 • Mural
 • logotyp MIAS

Próg zwalniający w Woli Smolanej

INWESTYCJA DOFINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU MIAS MAZOWSZE 2021.

W bieżącym roku Gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie dla Sołectwa Wola Smolana na budowę progu zwalniającego w pasie drogi gminnej 180410W. Na realizację zadania Sołectwo przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

W odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków  własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Miasto i Gmina uzyskała dofinansowanie. Podpisana umowa z  Województwem Mazowieckim opiewała na kwotę dofinansowania w wysokości do 5 000,00 zł nie więcej jednak niż 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację niniejszej inwestycji.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo – Budowlane, Brukarstwo Stanisław Łoniewski. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 9471,00 zł. W związku z tym kwota dofinansowania będzie wynosić 4735,50 zł.

 

 • próg zwalniający