Główna treść strony 2022 rok

Oznakowanie poziome dróg gminnych

1 kwietnia zawarliśmy Umowę na Oznakowanie poziome dróg gminnych na terenie miasta i gminy Serock. Umowa została zawarta z firmą ALMAX Arkadiusz Ludwiniak z Wołomina.

Pierwsze prace zostały już zlecone i rozpoczęte. W pierwszej kolejności Wykonawca odnowi oznakowanie poziome w Serocku, na głównych ulicach asfaltowych, następnie będzie odnawiał oznakowanie głównych ulic asfaltowych przebiegających przez poszczególne miejscowości na terenie gminy. Malowane będą także progi zwalniające w Ludwinowie Zegrzyńskim, Dębinkach, Jadwisinie, Borowej Górze oraz Ludwinowie Dębskim.

Wymiary i kształty nanoszonej powłoki znaków na nawierzchnię drogi są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

  • autor: Anna Kamola
  • 20220407_105007
  • 20220407_105033

wstecz