Główna treść strony 2022 rok

Koszenie terenów zielonych

Rozpoczęło się pierwsze w tym sezonie koszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Serock.

Podobnie jak w latach ubiegłych przetarg na zadanie wygrała firma Remondis Sp. z o.o., z którą w dniu 6 maja 2022 roku została podpisana umowa, w ramach której koszone będą m.in. skwery, trawniki uliczne, tereny ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, place zabaw.

Jeśli pogoda pozwoli na sprawne zrealizowanie zadania, w przeciągu dwóch tygodni skoszone zostaną tereny zielone całości Serocka oraz Zegrza i Jadwisina.

  • autor: Anna Kamola
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

wstecz