Główna treść strony 2022 rok

Zasady rozliczania nakładów na remonty poniesionych przez najemców lokali

Zasady rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. 

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: 

 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych; 
 2. okien i drzwi;
 3. wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej; 
 6. pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
 7. etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
 8. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności; 
 9. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez
  a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
  b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock, możliwy jest zwrot poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w ww. lokalach. Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pokój nr 5 lub pod nr telefonu: 22 782 61 51 wewn. 11.

wstecz