Główna treść strony 2023 rok

Budowa progów zwalniających

Zakończono budowę progów zwalniających w miejscowościach Bolesławowo, Jachranka, Stasi Las, Wierzbica i Serock. Wykonawcą prac była firma Professional Line System, która zgodnie z umową zawartą z Miejsko – Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku, wykonała ogółem 9 progów zwalniających we wskazanych powyżej miejscowościach, w przeważającej ilości w technologii z kostki brukowej. W ramach zawartej z gminą umowy, Wykonawca zrealizował również prace polegające na oznakowaniu poziomym i pionowym montowanych progów.

Finansowanie zadania odbędzie się częściowo z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy sołeckich, ponieważ Sołectwa Bolesławowo i Jachranka przeznaczyły na budowę progów zwalniających środki pochodzące właśnie z funduszy sołeckich.

Zamontowane progi przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

  • autor: Anna Kamola
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

wstecz