Główna treść strony 2023 rok

Realizacja zadań finansowanych z wykorzystaniem środków Funduszu Sołeckiego

Trwa realizacja prac zlecanych i  nadzorowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, obejmujących realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Sołeckich.

  1. Sołectwo Łacha środki na 2023 rok przeznaczyło na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Łacha. W ramach umowy zawartej z Wykonawcą na istniejącą plażę, nawieziony został świeży piasek. Dodatkowo na plaży zostaną ustawione betonowe leżaki.
  2. Sołectwo Nowa Wieś środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na zagospodarowanie terenu działki gminnej, na której posadzone zostaną drzewa oraz urządzone zostanie miejsce wypoczynkowe.
  3. Sołectwo Jadwisin również przeznaczyło środki funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu publicznego w swojej miejscowości. W ramach zleconych prac we wskazanych lokalizacjach posadzone zostaną drzewa i krzewy oraz dostawione zostaną ławki i kosze uliczne.
  4. Sołectwo Dębe środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na zagospodarowanie terenu sołeckiego na potrzeby mieszkańców. W ramach zleconych prac zakupiony został m.in. betonowy stół do ping – ponga oraz ułożona została kostka brukowa przed budynkiem kontenerowym, służącym jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa.

 

  • autor: Anna Kamola

wstecz