Główna treść strony 2023 rok

Fundusz Sołecki w miejscowości Łacha.

Miejscowość Łacha, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczyła środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego na dalsze zagospodarowanie dzikiej plaży, służącej mieszkańcom i turystom.

W bieżącym roku, dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sołeckiego, w pierwszej kolejności dowieziono i wbudowano 80 ton drobnego piasku na istniejącej plaży. Prace te zostały wykonane pod koniec czerwca, jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

W kolejnym etapie na plaży zamontowane zostały 4 betonowe leżaki, z listwami drewnianymi. Leżaki ustawione zostały w jednej linii, frontem do wody, w taki sposób, aby umożliwić podziwianie panoramy płynącej Narwi.

Zgodnie z zawartą przez gminę umową, prace zostały wykonane przez Firmą Kobiałka Sp. Cywilna Kazimierz Kobiałka, Jacek Kobiałka z Wyszkowa.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

  • autor: Anna Kamola
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5

wstecz