Główna treść strony Administracja zasobami mieszkaniowymi

Podłączenie gazu do budynku wielorodzinnego przy ulicy Pułtuskiej 43 w Serocku

Od kilku lat gmina Miasto i Gmina Serock realizuje zadania zawarte w Uchwale Nr 160/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. Jednym z głównych zadań jest ograniczenie emisji spalin z budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnot zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Zgodnie z założeniem programu na lata 2018 – 2022 zaplanowane zostało wsparcie organizacyjne i finansowe przy wybudowaniu przyłączy gazowych i instalacji wewnętrznej we wspólnotach w Serocku przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43, 45 oraz Nasielskiej 1. Celem jest wyeliminowanie blisko 80 przestarzałych pieców węglowych i zastąpienie ich niskoemisyjnymi piecami gazowymi. Realizacja planów będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie emisji gazów i pyłów na terenie miasta.

Działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń podjęte zostały przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku już w 2016 r. Opracowano wtedy koncepcje gazyfikacji bloków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43, 45 i ul. Nasielskiej 1 w Serocku.

W pierwszej połowie maja wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Pułtuskiej 43. Wykonawcą była firma „Aras” z siedzibą Budy Ciepielińskie 2, 06-114 Pokrzywnica. Obecnie trwają prace końcowe, polegające na podłączaniu dwufunkcyjnych pieców gazowych w poszczególnych lokalach.

 

  • image (1)
  • image (2)
  • image

wstecz

Powrót do topu strony