Główna treść strony Administracja zasobami mieszkaniowymi

Białe certyfikaty dla Miasta i Gminy Serock

„Białe certyfikaty dla Miasta i Gminy Serock”

W roku 2017 Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej podpisał umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach o współpracy  dotyczącej pozyskania środków finansowych ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa energetyczne, tak zwane „białe certyfikaty” były w myśl ówczesnych przepisów uzyskiwane za inwestycje energooszczędne  zakończone po 1 stycznia 2014 r. MGZGK po tym terminie wykonał kilka inwestycji termomodernizacyjnych i energooszczędnych, m.in. wymianę okien, ocieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego w budynkach wielorodzinnych, należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Zgodnie z zawartą umową Instytut Gospodarki Nieruchomościami sporządził audyt efektywności energetycznej w oparciu o posiadaną przez MGZGK dokumentację techniczną i złożył wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

W wyniku podjętych działań w dniu 3 lipca 2019 roku Prezes URE wydał świadectwo efektywności energetycznej o wartości 23,120 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Świadectwa zostały wystawione na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i zostały sprzedane za kwotę 42.656,40 zł brutto.

 W dniu 22 sierpnia Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał informację, iż po odliczeniu kosztów poniesionych przez IGN kwota jaką otrzymał Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wynosi 33.272, zł.

Jest to pierwsze takie postępowanie przeprowadzone w naszej gminie. 

wstecz

Powrót do topu strony