Główna treść strony Administracja zasobami mieszkaniowymi

Zasady stosowania opału w paleniskach domowych

Nadeszła jesień a wraz z nią rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Przypominamy zatem wszystkim właścicielom nieruchomości  z terenu naszej gminy, że dbając o środowisko i mając na uwadze zapobieganie dokuczliwemu smogowi konieczne jest stosowanie podczas opalania naszych mieszkań opału dobrej jakości.

Zgodnie z Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców. Do kontroli uprawniona jest Straż Miejska w Serocku.           

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Zasady wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczą wszystkich nieruchomości, również komunalnych, w których obecnie na zlecenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzone są przez firmę Zakład Usług Kominiarskich z Legionowa przeglądy kominiarskie oraz czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.

 

wstecz

Powrót do topu strony