Bieżące remonty i prace naprawcze

Bieżące remonty i prace naprawcze prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prace remontowe polegające głównie na malowaniu ścian, prowadzone są w budynkach przy ul. Pułtuskiej 15, 17 i 34 oraz w budynku przy ulicy Wyzwolenia 23, Kościuszki 3 i ulicy Polnej 51. Zgodnie z umową, zawartą z wykonawcą prac – Firmą Usługi Remontowo – Budowlane „Arbud” prace remontowe mają zostać przeprowadzone do dnia 15 kwietnia 2019 roku.


Trwają również prace związane z naprawą istniejących urządzeń małej architektury oraz nawierzchni na ścieżce turystycznej Wierzbica – Serock – Jadwisin. W ramach prac naprawczych prowadzonych przez Firmę ZUK-OGRODY Dominik Goźliński oczyszczone i pomalowane zostaną elementy drewniane wyposażenia ścieżki dydaktycznej, czyli tablice edukacyjne, drewniane ławki, stoły i wiaty w miejscach wypoczynkowych. Firma ma za zadanie uzupełnić również spróchniałe bądź zniszczone elementy wyposażenia ścieżki turystycznej, a także naprawić poprzez uzupełnienie tłuczniem nawierzchnię ścieżki. Zakończenie prac naprawczych również zaplanowane zostało na 15 kwietnia 2019 roku. 
 

  • Utrzymanie czystości i zieleni
  • Utrzymanie czystości i zieleni
  • Utrzymanie czystości i zieleni
  • Utrzymanie czystości i zieleni
  • Utrzymanie czystości i zieleni
  • Utrzymanie czystości i zieleni

wstecz

Powrót do topu strony