Główna treść strony Utrzymanie dróg i chodników

Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2019/2020

Chociaż aura za oknem jeszcze jesienna i temperatury nie zapowiadają nadchodzącej zimy, rozstrzygnięto już przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2019/2020”. W dniu 5 listopada 2019 roku podpisano umowę z firmą ZUK – OGRODY Dominik Goźliński z siedzibą w Stasim Lesie, przy ulicy Głównej, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejsze warunki. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje odśnieżanie  jezdni dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z likwidacją śliskości za pomocą mieszanki piaskowo – solnej. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2020 roku. Wartość zamówienia, zgodnie z podpisaną umową nie przekroczy kwoty 796.089,60 zł.  
Do zimowego utrzymania zaangażowani będą także pracownicy i sprzęt własny Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

W ramach „Akcji Zima” odśnieżane i posypywane mieszanką piaskowo-solną będą drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, place i parkingi będące w zarządzie Miasta i Gminy Serock.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do uprzątnięcia m.in. błota, śniegu i lodu z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości zobowiązany jest właściciel tej nieruchomości. To samo dotyczy dróg prywatnych.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg, a także innych terenów będących w zarządzie gminy, prosimy o zgłaszanie ich do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku pod nr tel. (22) 782-75-73.

wstecz

Powrót do topu strony