Główna treść strony Nasz zespół

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz
m.smutkiewicz@zk.serock.pl
pokój nr 7 A

22 782 75 73
22 782 67 11
22 782 61 51

wewn. 18
Z-ca dyrektora Anna Kamola
a.kamola@zk.serock.pl
pokój nr 6 wewn. 17
Główna Księgowa Dorota Waliszewska
d.waliszewska@zk.serock.pl
pokój nr 7 B wewn. 16
Inspektor
ds. kadrowo-księgowych
Dominika Jakubowska
d.jakubowska@zk.serock.pl
pokój nr 7 wewn. 10
Kierownik ds. technicznych Tomasz Świerczewski
t.swierczewski@zk.serock.pl
pokój nr 6 wewn. 14
Starszy specjalista
ds. administracji
budynkami mieszkalnymi
Marzena Ślesicka
m.slesicka@zk.serock.pl
pokój nr 5 wewn. 11
Administrator gminnego
zasobu mieszkaniowego
Hubert Goluba
h.goluba@zk.serock.pl
pokój nr 5 wewn. 12
Inspektor
ds. zamówień publicznych
Joanna Kowalska
j.kowalska@zk.serock.pl
pokój nr 4  wewn. 15
Starszy specjalista
ds. drogownictwa
Robert Krześnicki
r.krzesnicki@zk.serock.pl
pokój nr 4 wewn. 13
Powrót do topu strony