Główna treść strony Punkt przyjmowania odpadów w Serocku

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest codziennie, od wtorku do soboty w godzinach 7-15, z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności. v=

Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w 2019 roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje już od 2013 roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock.

Z prowadzonej ewidencji odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika, iż w każdym miesiącu korzysta z niego średnio 400 osób, w miesiącach letnich, nawet przeszło 700 osób.

W 2019 roku wszyscy zainteresowani mogli korzystać z niego codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami w godzinach 7-17.

Zgodnie z założeniem utworzony przez Gminę PSZOK jest „uzupełnieniem” gminnego systemu gospodarki odpadami. Tutaj możecie Państwo przywieźć większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe ale uwaga, wyłącznie z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. 

W Puncie możecie również pobrać Państwo dodatkowe worki do segregacji odpadów, jeśli ilość pozostawiona przez Firmę odbierająca odpady jest dla Państwa w danym miesiącu niewystarczająca. Obowiązuje jednak limit worków, które są wydawane właścicielom nieruchomości – na odpady segregowane i biodegradowalne otrzymają Państwo w punkcie maksymalnie 5 worków na każdy asortyment odpadów.

Ogółem w 2019 roku, właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock przeszło 600 ton odpadów. Największą ilość spośród odpadów oddawanych do PSZOK stanowiły odpady biodegradowalne – przeszło 170 ton, odpady budowlane – 170 ton, odpady wielkogabarytowe blisko 145 ton oraz odpady opakowaniowe (opakowania z papieru, plastiku, puszki oraz opakowania ze szkła).

Całkowity koszt odbioru, zagospodarowania, odzysku i utylizacji odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniósł w 2019 roku blisko 400 tysięcy złotych.

Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2018 roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje już od 2013 roku.

Punkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock, którzy mogą korzystać z niego codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami w godzinach 7-17.

Z prowadzonej ewidencji odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika, iż w każdym miesiącu korzysta z niego średnio 400 osób, w miesiącach letnich, nawet przeszło 700 osób.

Zgodnie z założeniem utworzony przez Gminę PSZOK jest „uzupełnieniem” gminnego systemu gospodarki odpadami. To tutaj możecie Państwo przywieźć większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe ale uwaga, wyłącznie z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. 

W Puncie możecie również pobrać Państwo dodatkowe worki do segregacji odpadów, jeśli ilość pozostawiona przez Firmę odbierająca odpady jest dla Państwa w danym miesiącu niewystarczająca.

Ogółem w 2018 roku, właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock przeszło 690 ton odpadów. Największą ilość spośród odpadów oddawanych do PSZOK stanowiły odpady biodegradowalne – 206 ton, odpady budowlane – 150 ton, odpady wielkogabarytowe blisko 100 ton oraz odpady opakowaniowe (opakowania z papieru, plastiku, puszki oraz opakowania ze szkła).

Całkowity koszt odbioru, zagospodarowania, odzysku i utylizacji odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniósł w 2018 roku blisko 235 tysięcy złotych.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, korzystać mogą wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.

Ta sama zasada dotyczy również  właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą duży remont domu czy pomieszczeń gospodarczych np. remontują większość tych pomieszczeń, wymieniają okna, remontują dach. W takiej sytuacji należy zamówić kontener na odpady i rozliczyć się bezpośrednio z przedsiębiorcą, który odbierze odpady. Ta sama zasada dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą prace rozbiórkowe na nieruchomości.

 

Zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21. Punkt jest oznakowany, wjeżdżamy do niego bramą nr 3 – jadąc ulicą Nasielską od strony centrum Serocka, jest to ostatnia brama zakładu.


PSZOK jest czynny w godzinach 7.00 – 15.00, od wtorku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są następujące rodzaje odpadów:
a)    odpady segregowane – opakowaniowe: papier, plastik, opakowania wielomateriałowe, puszki, szkło,
b)    odpady biodegradowalne (trawa, liście),
c)    meble i odpady wielkogabarytowe,
d)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
e)    zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych),
f)    odpady poremontowe i budowlane (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych w gospodarstwach domowych)

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych NIE SĄ PRZYJMOWANE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.

Ze szczegółowymi zasadami korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku zapoznają się Państwo w dostępnym TUTAJ -> Regulaminie PSZOK w Serocku.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku dostępny codziennie dla mieszkańców jako jedyny punkt odbioru odpadów w powiecie legionowskim.

Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu Gazety powiatowej, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, został najlepiej oceniony w powiecie legionowskim w kategorii godzin otwarcia i dostępności dla mieszkańców.

„Zdecydowanie najlepiej pod tym względem wypada Serock. Formalnie godziny otwarcia PSZOK to od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00, w sobotę 8:00 – 16:00. Jednak jak można usłyszeć dzwoniąc do Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tygodniu i w soboty również po godzinach pracy istnieje możliwość dostarczenia odpadów, bo pracownik pilnujący terenu jest na miejscu i wystarczy zadzwonić domofonem. Można to zrobić nawet w niedzielę.”


W ślad za artykułem, którego pełną treść znajdą Państwo pod podanym poniżej linkiem, informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdujący się w Serocku przy ulicy Nasielskiej 21, jest otwarty codziennie, również w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.  

Ale uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności. 

Pełna treść artykułu - TUTAJ
 

Powrót do topu strony