Główna treść strony 2020 rok

Toaleta przenośna przy targowisku miejskim w Serocku

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku, z myślą o korzystających z targowiska miejskiego, przy ulicy Kościuszki, w podwórku  – pomiędzy budynkiem, w którym mieści się m.in. Biblioteka Miejska a budynkiem Kościuszki 13 A, ustawiona została toaleta przenośna TOI TOI VIP.

Toaleta dostępna jest bezpłatnie dla każdego. Jest to wersja VIP, wyposażona w umywalkę i środki myjące. Toaleta jest systematycznie serwisowana i dezynfekowana, zgodnie z umową zawartą z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów na II – gie półrocze 2020 rok

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów, dla poszczególnych miejscowości, które obowiązywać będą w II połowie 2020 roku.

Odbiory odpadów realizowane będą w takim samym porządku jak w 2019 roku – w dni tygodnia przypisane do konkretnych miejscowości. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Przypominamy, że w bieżącym roku odbiór odpadów biodegradowalnych, do listopada włącznie, realizowany jest co dwa tygodnie, w tych samych terminach co odbiór odpadów zmieszanych.

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych
 

Pobierz harmonogramy na II - gie półrocze 2020 rok

Otwarcie gminnych placów zabaw

Od 5 czerwca 2020 roku zostają ponownie otwarte place zabaw na terenie Miasta i Gminy Serock.

Codziennie rano pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku będą przeprowadzać dezynfekcję placów środkami bezpiecznymi dla ludzi i zwierząt.

Przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne, które mają ograniczyć transmisję koronawirusa. Dlatego też apelujemy do opiekunów o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie o zachowanie około 2-metrowego dystansu, a jeśli nie jest to możliwe – zasłonięcie nosa i ust. Jeśli na placu zabaw przebywa już duża ilość osób – sugerujemy wybranie innej lokalizacji lub innej godziny pobytu na placu. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu zabaw.

Remonty cząstkowe dróg bitumicznych oraz oznakowanie poziome miasta i gminy

W bieżących dniach przeprowadzone zostały prace polegające na renowacji nawierzchni asfaltowej przy Osiedlu Nowy Świat w Serocku, polegające na likwidacji ubytków i wybojów powstałych po okresie zimowym.

Jednocześnie odtworzono oznakowanie poziome łącznie z malowaniem nowo wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz prac na parkingu przy Osiedlu Nowy Świat w Serocku prowadzone są prace remontowe nawierzchni bitumicznej oraz odnawiane jest oznakowanie poziome dróg gminnych Miasta i Gminy Serock.

Prace realizowane są przez firmę Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka z Wyszkowa – Umowa na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz firmę Almax Arkadiusz Ludwinek z okolic Wołomina – Umowa na oznakowanie poziome miasta i gminy Serock.

 

 

Nowe godziny pracy MGZGK i PSZOK

Od 1 czerwca 2020 r. ulegają zmianie godziny pracy w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku

Zakład będzie otwarty w godzinach:

poniedziałek - 7.00 - 17.00

wtorek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
piątek - 7.00 - 13.00

 

Przypominamy aktualne informacje:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku czynny jest od wtorku do soboty, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00-15.00

 

Kasa Zakładu Wodociągowego, w której mogą Państwo opłacać czynsz za najem lokali czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00, w piątek 8.00 - 13.00

 

Zalecamy aby wszelkie płatności m.in. za czynsz, wodę, regulować przelewem w banku, na poczcie lub za pośrednictwem internetu.

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Pułtuska 39

Pułtuska 39, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 49 8013 0006 2007 0012 3943 0001

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Pułtuska 41

Pułtuska 41, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 61 8013 0006 2007 0012 4113 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Pułtuska 43

Pułtuska 43, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 70 8013 0006 2007 0012 3998 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 9

Kościuszki 9, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 76 8013 0006 2007 0012 4083 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Nasielska 1

Nasielska 1, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0012 4096 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Zielona 5

Zielona 5, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 94 8013 0006 2007 0015 7124 0001

 

Najemcy lokali komunalnych

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku
ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0015 0965 0001

Od 25 maja 2020 roku Zakład będzie czynny dla interesantów

Od 25 maja 2020 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku będzie czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Zachęcamy jednak aby w dalszym ciągu większość spraw załatwiać za pomocą:

telefonu: 22 782 61 51, 22 782 75 73, 22 782 67 11

wiadomości e-mail: mgzgk@serock.pl

a osobiście tylko sprawy pilne, wymagające osobistej obecności.

Wszyscy interesanci zobowiązani są poruszać się na terenie zakładu w maseczkach ochronnych oraz w rękawiczkach,
a także zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dodatkowo w Zakładzie obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się przy wejściu do Zakładu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 7.00 – 15.00,
z wyłączeniem dni świątecznych.

Wydawanie worków na odpady segregowane i biodegradowalne tylko w Punkcie – brama nr 3

Wiosna w pełni

Mimo epidemii i związanych z tym ograniczeń i trudniejszych dla nas wszystkich chwil, przyroda pokazuje, że nie stoi w miejscu, nie zatrzymała się…I dobrze. Zazieleniło się, kwitną kwiaty, a to daje nam wrażenie normalności, pozwala poczuć, że wszystko się odradza i ma swój porządek...

Ponieważ dbałość o zieleń na terenach publicznych to zadanie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak co roku dbamy o to, aby na miejskich rabatach i klombach można było zobaczyć wiosnę w pełni. W nowych donicach na Rynku oraz w donicach przed kościołem w Serocku posadzone zostały kolorowe stokrotki, a przy ulicy Kościuszki Pułtuskiej i Nasielskiej, w kilku miejscach posadzone zostały żółte, rozświetlające bratki.

Kwitną również w wielu miejscach m.in. w Parku Miejskim, na Trakcie Spacerowym, przy ulicy Pułtuskiej i Wyzwolenia posadzone jesienią tulipany i żonkile. 

Wiosenne kwiaty będą zdobiły ukwiecone fragmenty miasta przynajmniej przez miesiąc, kiedy to zastąpią je kwiaty letnie, które z kolei będą zdobić miasto do jesieni

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w maju 2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy, informujemy, że od 5 maja 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku będzie czynny od wtorku do soboty w godzinach 700 – 1500.

W dalszym ciągu z uwagi na wprowadzone w całym kraju środki ostrożności, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego COVID-19, osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, wpuszczane będą na teren punktu, pojedynczo, z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności, które obowiązują na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej.

Prosimy aby osoby korzystające z punktu stosowały się do zaleceń pracownika.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych tj. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do punktu można przywieźć również zużyte opony od samochodu osobowego oraz odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku podczas epidemii koronawirusa

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy od najbliższego piątku – 17 kwietnia wznawiamy działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. 
Punkt będzie czynny wyłącznie we wtorki i piątki w godzinach 1100 – 1500
Z uwagi na wprowadzone w całym kraju ograniczenia i środki ostrożności, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego COVID-19 osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, wpuszczane będą na teren punktu, pojedynczo, z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności, które obowiązują na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej. Prosimy aby osoby korzystające z punktu stosowały się do zaleceń pracownika.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych tj. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do punktu można przywieźć również zużyte opony od samochodu osobowego oraz odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. 
Przypominamy, że z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

Życzenia wielkanocne

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy życzą

Pracownicy i Dyrekcja Miejsko –Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Serocku

Dezynfekcja przystanków na terenie miasta i gminy Serock

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku 6 kwietnia, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa, Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczyna dezynfekcję przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Serock.  

Dezynfekcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego osób korzystających z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy.

Przeprowadzana będzie regularnie za pomocą środka dezynfekcyjnego, który jest bezpieczny dla osób i zwierząt. 

  • dezynfekcja
  • dezynfekcja

Numery kont do wnoszenia należności czynszowych i opłat

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i związane z tym zamknięcie kasy przyjmującej wpłaty gotówkowe, przypominamy numery kont na które należy wpłacać należności czynszowe za mieszkania:

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Pułtuska 39

Pułtuska 39, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 49 8013 0006 2007 0012 3943 0001

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Pułtuska 41

Pułtuska 41, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 61 8013 0006 2007 0012 4113 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Pułtuska 43

Pułtuska 43, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 70 8013 0006 2007 0012 3998 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 9

Kościuszki 9, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 76 8013 0006 2007 0012 4083 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Nasielska 1

Nasielska 1, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0012 4096 0001

 

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Zielona 5

Zielona 5, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 94 8013 0006 2007 0015 7124 0001

 

Najemcy lokali komunalnych

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku
ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0015 0965 0001

Komunikat w sprawie ograniczeń pracy Zakładu

Szanowni Państwo

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z „koronawirusem” od 13 marca 2020 roku do odwołania Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

Do odwołania nieczynny jest również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Serocku. 

Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu należy załatwiać telefonicznie pod nr tel: 22 782 61 51, 22 782 75 73, 22 782 67 11 lub mailowo: e-mail: mgzgk@serock.pl

Ustawienie świątecznych choinek

Trwają prace związane ze świątecznym oświetleniem miasta i gminy Serock. Jeśli pogoda pozwoli to chcielibyśmy aby już na Mikołajki miasto i gmina było udekorowane i rozbłysło świątecznymi lampkami. 


W bieżącym tygodniu ustawiona została jak zawsze w centralnym miejscu na Rynku w Serocku 10 – metrowa choinka. Ta sama co w latach ubiegłych, jednakże poddana w tym roku gruntownej rewitalizacji, w ramach której igliwie choinki zostało dokładnie oczyszczone i zamontowane zostały na niej trwale bombki w kolorystyce złotej i czerwonej oraz profesjonalne światła LED w białej kolorystyce, które pozwolą na mniejsze zużycie prądu.  

W miejscowości Zegrze ustawiona został nowa choinka w postaci 6 metrowego stożka, również udekorowana złotymi bombkami, lampkami oraz śnieżynkami LED, także w białej kolorystyce.

W bieżącym tygodniu zaplanowano także montaż dekoracji świątecznych latarniowych na Rynku, w pozostałej części miasta a także  na terenie gminy w miejscowości Zegrze, Nowa Wieś, Kania Polska i Kania Nowa.

Poświąteczna zbiórka choinek

Święta, święta i po świętach…
Powoli zaczynamy likwidować choinki, które zdobiły mieszkania i cieszyły swoim widokiem w okresie świątecznym.  
Do 31 stycznia 2020  Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.
Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, od poniedziałku do soboty w godz. 7.00-17.00.

W zabudowie wielorodzinnej choinki można pozostawiać przy altanach śmietnikowych, skąd będą zabierane w każdy piątek w podanym powyżej okresie.

W ramach poświątecznej zbiórki choinek w PSZOK – u można pozostawić również sztuczne choinki, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod  nr tel.  (22) 782 75 73.