Główna treść strony 2022 rok

Remonty na placach zabaw i ścieżce turystycznej

W marcu zostały rozpoczęte prace związane z naprawą i odnowieniem zabawek i urządzeń małej architektury na placach zabaw oraz na ścieżce turystycznej Wierzbica – Serock – Jadwisin. W ramach prac naprawczych pomalowane zostaną elementy drewniane i metalowe wyposażenia ścieżki dydaktycznej oraz placów zabaw. Zarówno na placach zabaw, jak i na ścieżce dydaktycznej zostaną naprawione uszkodzone zabawki i urządzenia, zinwentaryzowane do naprawy w ramach corocznego przeglądu placów zabaw i ścieżki.

Prace prowadzi wyłoniona w ramach zapytania ofertowego firma ER - BUDOWA Robet Socha z Jadwisina. 

Ponieważ do przeprowadzenia prac związanych z malowaniem i odnowieniem niezbędne są odpowiednie warunki pogodowe, część z tych prac realizowana będzie w kwietniu.

  • photo0
  • photo1
  • photo2
  • photo3

wstecz