Główna treść strony 2023 rok

Fundusz Sołecki w miejscowości Jadwisin

Jadwisin tegoroczne środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego przeznaczył na zagospodarowaniu terenu publicznego w swojej miejscowości.

Większość środków pochodzących z funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup i posadzenie drzew i krzewów. W okolicach stawu przy ulicy Konwaliowej oraz przy ścieżce łączącej ulicę Szkolną i Szaniawskiego (przedłużenie ulicy Jabłoniowej) posadzone zostały drzewa z gatunku Klon Drummondii. Przy wspomnianym łączniku zamontowane zostały także ławki i kosze dla spacerujących.

Dodatkowe kosze zamontowano również w ciągu spacerowym wzdłuż boiska w kierunku Geovity.

Przy kapliczce na początku ulicy Szkolnej posadzone zostały 2 ozdobne Śliwy czerwonolistne, natomiast wzdłuż drogi serwisowej prowadzącej od wiaduktu do Rezerwatu Jadwisin posadzono 50 drzew z gatunku Śliwa wiśniowa oraz 250 sadzonek krzewów z gatunku Pęcherznica kalinolistna. Posadzone drzewa  i krzewy stworzą z czasem, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Jadwisina, naturalny ekran ograniczający kurz i hałas od drogi krajowej.

Zgodnie z zawartą przez gminę umową, prace zostały wykonane przez Firmę Handlowo – Usługową Marcin Suska z Bolesławowa.

  • autor: Anna Kamola
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

wstecz