Główna treść strony Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Nowe ogrodzenie budynku komunalnego w Jadwisinie

  2015.12.15
  W listopadzie 2015 r. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zakończył prace przy budowie ogrodzenia budynku komunalnego w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2.
 • 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy

  2015.12.10
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dzień 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 26 grudnia 2015 roku (sobota).
 • Regulamin rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock

  2015.11.05
  Weszło w życie Zarządzenie Dyrektora Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock.
 • Budynek przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie przeszedł do historii

  Budynek przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie przeszedł do historii

  2015.10.29
  W październiku zakończono prace rozbiórkowe domu wielorodzinnego i budynków gospodarczych przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie.
 • Ważne przed 1 listopada

  2015.10.26
  Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, informuje, że w dniach 26.10.2015r. - 03.11.2015r., osoby odwiedzające cmentarze oraz handlujący w Serocku i Woli Kiełpińskiej będą miały możliwość korzystania z przenośnych toalet typu TOI-TOI, które ustawiono przy cmentarzach. Jak co roku, w związku ze wzmożonym ruchem związanym z dniem Wszystkich Świętych w Serocku na ul. Wyzwolenia oraz ul. Ks. J. Szczygielskiego nastąpią zmiany w organizacji ruchu, przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza przygotowane zostaną parkingi na kilkaset samochodów.
 • Remont nawierzchni brukowej na Rynku w Serocku

  2015.09.30
  Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął planowany od dawna remont najbardziej zniszczonej części Rynku.
  Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegają na remoncie nawierzchni oraz elementów małej architektury (na tym etapie jest to remont ławy) a także wykonaniu odwodnienia dla remontowanej części Rynku. Zrewitalizowany zostanie istniejący bruk historyczny.
 • Rozbiórka domu wielorodzinnego i budynków gospodarczych przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie

  Rozbiórka domu wielorodzinnego i budynków gospodarczych przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie

  2015.09.18
  Stale pogarszający się stan techniczny obiektu położonego przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie spowodował podjęcie działań mających na celu natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Legionowskiego udzielającej zgody nas rozbiórkę przedmiotowego budynku wielorodzinnego i budynków gospodarczych.
 • Pielęgnacja nasadzeń i kwiatów

  Pielęgnacja nasadzeń i kwiatów

  2015.09.18
  Podczas tegorocznego, upalnego lata pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku dołożyli starań w zakresie pielęgnacji nasadzeń krzewów i kwiatów na terenie Miasta i Gminy Serock.
 • Remonty budynków komunalnych

  Remonty budynków komunalnych

  2015.07.31
  Dawny zajazd pocztowy znajdujący się przy ul. Pułtuskiej w Serocku, mylnie nazywany „zajazdem napoleońskim” został wybudowany w latach 1824 – 1828. Na przełomie wieku XIX i XX był wielokrotnie przebudowany i ulegał zniszczeniu. Obecnie pełni funkcje mieszkalną, wchodzi w skład gminnej substancji mieszkaniowej Miasta i Gminy Serock. Kilka lat temu Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku podjął się rewitalizacji budynku. Pierwszym etapem inwestycji było wyremontowanie dachu na jednym ze skrzydeł bocznych zajazdu. W bieżącym roku przeprowadzono remont dachu głównego. W latach następnych prace będą kontynuowane.
 • Wiosenne nasadzenia kwiatów w Serocku

  Wiosenne nasadzenia kwiatów w Serocku

  2015.06.24
  Jednym z zadań pracowników MGZGK jest dbanie o otaczającą nas zieleń. Każdego roku dokonują nasadzeń kwiatów i krzewów na ulicach, skwerach i parkach. Zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Serock turyści podziwiać mogą kolorowe dywany utworzone z kwiatów rabatowych.

Stronicowanie